Skip to main content

Haal alles uit je Cirkelstad-partnership

iCircl is dragende partner van Cirkelstad, hét platform voor een circulaire bouwsector dat staat voor 'geen afval, geen uitval.'
Samen versnellen we de circulaire transitie in de gebouwde omgeving en binnen de bouwsector.

We zijn er voor iedereen in de bouwketen in regio Zuid-Holland. Word jij partner van Cirkelstad, dan begeleiden wij jouw partnership met netwerk- en kennisevents in de regio. We zijn er voor zowel publieke als private partijen: leverancier, opdrachtgever, gemeente, architect, aannemer. Landelijk werken we al met meer dan 230 partners, waarvan meer dan zestig in de regio Zuid-Holland.

Dat doen we door samenwerkingen en kennisdeling op diverse thema’s: van circulair beleid en inkoop tot ontwerp en realisatie van bouw en sloop. We kijken naar volledige gebiedsontwikkeling met oog voor materiaal, groen, water en energie en helpen onze partners in hun ontwikkeling.

Tijdens onze Communities of Practice – dat zijn kennis- en netwerkevents voor iedereen in de bouwketen – planten we het zaadje van een mogelijke samenwerking tussen onze partners. We faciliteren kennismaking en daarmee ook toekomstige samenwerkingen op toekomstbestendige projecten. 

Het werk wordt daarnaast verricht met de mensen uit de stad. Zij komen met inspiratie over hoe zij willen wonen, nemen initiatief tot wijkactiviteiten of worden uitgenodigd voor leer-, of werkplekken bij de betrokken partijen. Geen uitvallers dus.

Of de circulaire ambities van jouw gemeente nog in de kinderschoenen staan of al serieuze vormen aannemen; je bent welkom in ons collectief van Cirkelsteden.

Deel uitmaken van de missie?

Word een Cirkelstad of partner van Cirkelstad

Kennis, inspiratie en een actief netwerk

Cirkelstad is in de basis georganiseerd naar steden. Daar komen publieke en private partijen per jaar gezamenlijk bijeen in de vier Communities of Practice van 2 uur. Tijdens zo’n CoP helpen we elkaar, door middel van kennisdeling en inspiratie op wat er landelijk speelt. Als partner van iCircl werken wij regio overstijgend en brengen wij partners van alle Cirkelsteden bij elkaar. Dit betekent dat je per jaar meer dan zestien kennissessies kunt bijwonen, om te leren en samenwerkingen te initiëren.

Het jaarprogramma voor 2022 vind je ook online.

Als partner krijg je:

Deelname aan de Cirkelstad community van jouw keuze (keuze uit een van de vijf regio’s)

Een spinner; jouw aanspreekpunt voor vragen en passende introductie in de community

Gratis deelname aan de communities van regio Zuid-Holland

Een breed netwerk van kennisdeling en samenwerkingsmogelijkheden

Jouw bedrijf en dienst presenteren in de landelijke Cirkelstad “Groene gids”

Jouw lerend vermogen van circulariteit verhogen door gebruik te maken van de Cirkelstad Academie en Bibliotheek

Deelname aan en zichtbaarheid in diverse communicatie-uitingen vanuit iCircl, zoals social media, de nieuwsbrief en inhoudelijke artikelen in de kennisbank

Je kunt deelnemen aan tal van regionale projecten en initiatieven:

  • Community building activiteiten (gericht op verbinden)
  • Programmeren (gericht op projecten op basis van behoefte uit de keten)
  • Professionaliseren (gericht op opleiden)
  • Normaliseren (gericht op borgen van kennis en kunde)
Meer informatie

Zo word je partner

Voor een jaarlijkse bijdrage ben je onderdeel van dit uitgebreide en praktijk georiënteerde netwerk. iCircl biedt verschillende opties om invulling te geven aan je partnership. Wil je overleggen wat het best past bij jouw organisatie en ambitie? Nico denkt met je mee.

Neem contact op  –

Neem contact op  –

Neem contact op  –

Neem contact op  –

Neem contact op  –

Neem contact op  –

Zo word je een Cirkelstad

Cirkelstad enthousiasmeert gemeenten, bedrijven binnen de gehele bouwsector en de leverende industrie om deel te nemen aan de netwerken van Cirkelstad en verbindt hen middels de gedeelde circulaire, inclusieve ambitie. Heb jij de ambitie, dan bieden wij de mogelijkheid. Van een regio een Cirkelstad maken, vraagt om initiatief vanuit de gemeente en een kartrekker vanuit de bouwketen. Zo kan een community gebouwd worden en kun je je aansluiten bij het netwerk van samenwerkende Cirkelsteden en partners. 

Deelt jouw gemeente onze missie, dan helpen we je graag.

Informeer naar de mogelijkheden

Momenteel bestaan de volgende Cirkelsteden in Zuid-Holland:

Cirkelstad Den Haag

In Den Haag komen drie werklijnen bij elkaar. Naast de ‘gewone’ Community of Practice die Cirkelstad organiseert, investeert de provincie in een groots onderzoeksprogramma met als werktitel ‘Transitiecampus’.

Cirkelstad Drechtsteden

Cirkelstad Drechtsteden is op zowel de circulaire als inclusieve visie en aanpak gericht om zo met elkaar in de praktijk in een open, innovatieve samenwerking projecten te realiseren, daar kennis te ontwikkelen, te delen en te borgen om op te kunnen schalen.

Cirkelstad Regio-071

De zes gemeenten binnen Economie071 sluiten zich aan bij de landelijke coöperatie Cirkelstad en vormen daarmee Cirkelstad Regio-071. Door deze samenwerking wordt op de schaal van de Leidse regio actief kennis gedeeld over circulair bouwen en wordt het netwerk op dat terrein bij elkaar gebracht.

Cirkelstad Rotterdam

De stad waar het initiatief tot Cirkelstad meer dan tien jaar geleden genomen is. Na vele pilotprojecten is het nu weer de stad die de volgende stap neemt.

Cirkelstad Het Groene Hart

De nieuwste regio, volop in ontwikkeling. Met tien gemeenten en platform Groene Hart Werkt! werken we samen aan het vormgeven van een circulaire transitie in de bouw. Het begint met kennis.