iCircl biedt versnelling naar een Circulaire bouweconomie.

Cirkelstad biedt een platform aan vooruitstrevende publieke en private partijen die werk maken van steden zonder afval, zonder uitval.

Dat gebeurt door de materialen die vrijkomen bij het slopen, renoveren of beheren van gebouwen terug te brengen in de kringloop. De materialen worden vervolgens toegepast in nieuwe producten met een gelijkwaardige toepassing. Geen afval dus.

Het werk wordt daarnaast verricht met de mensen uit de stad. Zij komen met inspiratie over hoe zij willen wonen, nemen initiatief tot wijkactiviteiten of worden uitgenodigd voor leer-, of werkplekken bij de betrokken partijen. Geen uitvallers dus.

Binnen Cirkelstad is Nederland verdeeld in een aantal regio’s (provincies). iCircl is actief voor de provincie Zuid Holland. In deze provincie zijn een aantal “Cirkelsteden” te weten:

Overzicht cirkelsteden

Cirkelstad Drechtsteden

Over Cirkelstad Drechtsteden
Cirkelstad Drechtsteden is op zowel de circulaire als inclusieve visie en aanpak gericht om zo met elkaar in de praktijk in een open, innovatieve samenwerking projecten te realiseren, daar kennis te ontwikkelen, te delen en te borgen om op te kunnen schalen.

Cirkelstad Rotterdam

De stad waar het initiatief tot Cirkelstad meer dan tien jaar geleden genomen is. Na vele pilotprojecten is het nu weer de stad die de volgende stap neemt.

Cirkelstad Den Haag

In Den Haag komen drie werklijnen bij elkaar. Naast de ‘gewone’ Community of Practice die Cirkelstad organiseert, investeert de provincie in een groots onderzoeksprogramma met als werktitel ‘Transitiecampus’.

Cirkelstad 071

De zes gemeenten binnen Economie071 sluiten zich aan bij de landelijke coöperatie Cirkelstad en vormen daarmee Cirkelstad regio-071. Door deze samenwerking wordt op de schaal van de Leidse regio actief kennis gedeeld over circulair bouwen en wordt het netwerk op dat terrein bij elkaar gebracht.