Samenwerkingen

Blue City

Een toonaangevende samenwerking is die met Blue City, het voormalig Tropicana in Rotterdam. Samen met Blue City werkt Cirkelstad aan innovatietrajecten binnen de bouwsector. Hierin versterkt Blue City middels concrete bouwprojecten, waarbij Cirkelstad de vraagstukken kan uitrollen binnen haar netwerk.

Start met 8

Start met 8 is de ‘spinner’ van Cirkelstad Drechtsteden. Samen ontwikkelen wij álle activiteiten van de Cirkelsteden in Zuid-Holland.

Bouwcampus

iCircl heeft een samenwerking met de Bouwcampus, gevestigd op de TU Delft Campus. De Bouwcampus richt zich op doorontwikkeling en opschaling van kansrijke concepten, om vervolgens het geleerde te verspreiden en open te stellen voor partijen uit de bouwsector. Samen leren en samen doen. Door de samenwerking met de Bouwcampus zijn wij in staat om te versnellen, kennis te delen op grotere schaal en concrete projecten een plek te geven binnen de bouwsector.

ICDUBO

Economie 071

De zes gemeenten binnen Economie071 sluiten zich aan bij de landelijke coöperatie Cirkelstad en vormen daarmee Cirkelstad regio-071. Door deze samenwerking wordt op de schaal van de Leidse regio actief kennis gedeeld over circulair bouwen en wordt het netwerk op dat terrein bij elkaar gebracht.

The Green village TU Delft