Samenwerkingen

Blue City

Een toonaangevende samenwerking is die met Blue City, het voormalig Tropicana in Rotterdam. Samen met Blue City werkt Cirkelstad aan innovatietrajecten binnen de bouwsector. Hierin versterkt Blue City middels concrete bouwprojecten, waarbij Cirkelstad de vraagstukken kan uitrollen binnen haar netwerk. Daarnaast gaan Blue City en Cirkelstad vanaf de week van de circulaire economie 3 t/m 7 februari 2020 starten met de gezamenlijke circular challenge. Hier krijgen gevestigde bedrijven en start-ups de kans om binnen zes weken een product te ontwikkelen die aantoont dat het begrip afval niet hoeft te bestaan.

Bouwcampus

iCircl heeft een samenwerking met de Bouwcampus, gevestigd op de TU Delft Campus. De Bouwcampus richt zich op doorontwikkeling en opschaling van kansrijke concepten, om vervolgens het geleerde te verspreiden en open te stellen voor partijen uit de bouwsector. Samen leren en samen doen. Door de samenwerking met de Bouwcampus zijn wij in staat om te versnellen, kennis te delen op grotere schaal en concrete projecten een plek te geven binnen de bouwsector.