Skip to main content

Biobased bouwen, het bouwen met biobased materialen, is een van de manieren waarmee circulaire transitie bereikt kan worden. Biobased materialen zijn hernieuwbaar, slaan CO2 op en zijn zodoende dus interessant in relatie tot circulariteit- en klimaatdoelstellingen. Toch worden deze materialen nog weinig toegepast. Met dank aan een subsidie van de provincie Zuid-Holland gaan The Green Village en iCircl de komende jaren doorpakken op dit thema.

Vertaalslag naar schaalbare bouwproducten in de praktijk

Middels deze subsidie gaan beide in samenwerking de komende vier jaar benutten om een Learning Community op te zetten. Dit biedt ons de mogelijkheid om gezamenlijke knelpunten op te lossen aan de hand van praktijkgerichte voorbeelden en opgedane kennis breed te verspreiden. Zo hopen we de vertaalslag te maken van biobased bouwmaterialen in de proeftuin naar schaalbare bouwproducten in de praktijk. Door dit samenspel te verbinden aan concrete casussen zullen grote en abstracte ambities vertaald worden naar een behapbare en realistische praktijk.

Op The Green Village onderzoeken, experimenteren, valideren en demonstreren kennis- en onderwijsinstellingen, ondernemingen, overheden én burgers hun duurzame innovaties. We bieden een regelluw “openlucht-laboratorium” op TU Delft Campus met een focus op de gebouwde omgeving. Waar op wijk-, straat- en gebouwniveau iCircl bouwprojecten begeleid met circulaire en biobased mogelijkheden die in het openlucht lab getest kunnen worden. Bij het opzetten van deze Learning Community maken we dan ook gebruik van onze bestaande netwerken en faciliteiten, maar zijn we ook nog op zoek naar nieuwe partijen. Denk aan producenten van bouwmaterialen, bouwers en opdrachtgevers.

“Het is voor de versnelling van de circulaire transitie belangrijk dat bedrijven met dit thema aan de slag gaan. Naast het stimuleren van innovatieve voorlopers, is het ook nodig om bewustwording te creëren bij de bedrijven en ondernemers die na de voorlopers in beeld komen. De vijf circulaire netwerken dragen bij aan dit doel”, aldus Meindert Stolk, gedeputeerde Economie en Innovatie.

RNIZ subsidie

De provincie Zuid-Holland heeft 1,5 miljoen euro vrijgemaakt voor vijf circulaire netwerken. Met de subsidieregeling Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland (RNIZ) zet de provincie in op het versterken van regionale netwerken die zich richten op circulaire innovaties. De RNIZ-subsidieregeling is beschikbaar gesteld aan vijf bestaande netwerken die zich richten op het opschalen van circulaire bedrijvigheid. De netwerken Deltalinqs, The Green Village, BlueCity, Circulair West en Cirkelstad ontvangen ieder een deel van de RNIZ-subsidie.

“Prachtig dat we ons fieldlab met dit nieuwe thema kunnen verrijken. Ik kijk ernaar uit om nieuwe biobased bouwmaterialen te verwelkomen en hoop jullie binnenkort mooie resultaten te laten zien. Op The Green Village kunnen we enerzijds deze materialen door ontwikkelen en opschalen, maar tegelijkertijd samen met iCircl alle partijen samenbrengen om kennis op te doen en uit te wisselen.”, vult Marjan Kreijns, directeur The Green Village, Meindert Stolk aan.

Doe jij mee?

Wil jij innoveren met biobased bouwmaterialen? Sluit je aan bij onze Learning Community Biobased Bouwen. Neem contact op met Nico van Hoogdalem: nico@icircl.nl of Willy Spanjer: willy.spanjer@thegreenvillage.org