Skip to main content

De transitie naar circulaire gebiedsontwikkeling versnellen, doen we samen.

Wat is een circulair gebied?

Gebiedsontwikkeling en bouwopgaven van nu en de toekomst vragen – gelukkig – steeds vaker om een scherpe, circulaire visie. Sterker nog; we bewegen van bestemmingsplan naar omgevingswet en daarmee naar aandacht voor het circulaire samenspel tussen alles wat je in een gebied kunt zien. Van bruggen en gebouwen tot de straten en het groen.

Een circulair gebied is dat waar klimaatadaptief de norm is en de woning energie en de auto worden opgeladen met energie die anders ‘overblijft’. Er is een relatie tussen alles wat in het gebied voorkomt, het werkt samen. We praten over hergebruik en producten die op termijn simpel aan te passen zijn zonder verlies van grondstoffen (afval). Het is een gesloten stroom.

“Dat klinkt simpel, maar waar begin je?”

Geen doel op zich

Vaak wordt gedacht dat een duurzaam en circulair ontwerp per definitie goed is. Maar het tegendeel is waar. Circulaire processen dragen bij aan het bestrijden van de klimaatcrisis, maar wanneer circulariteit een doel op zich is, schiet het vaak zijn doel voorbij. Iets moet namelijk niet alleen circulair zíjn, maar ook als dusdanig tot stand komen. Dat betekent: het gebruik van producten en grondstoffen die het liefst natuurinclusief zijn. Wanneer een bouwwerk zo lang mogelijk zijn functie vervult en met minimaal gebruik van materialen, aanpasbaar is in de toekomst, pas je circulariteit juist toe. Zo wordt het een middel om maximale functionaliteit te behalen en te behouden.

De drie fases van gebiedsontwikkeling

Om dit goed te doen, kijken we bij iCircl naar de drie fases van gebiedsontwikkeling: het Omgevingsplan (fase 1), De Aanleg en bouw realisatie fase (fase 2) en de gebruiksfase (fase 3). En alleen door de bewoner te betrekken bij het ontwikkelen van het omgevingsplan, kun je komen tot een goed gedragen plan. Burgerparticipatie is daarom onmisbaar als het gaat om circulaire gebiedsontwikkeling. Tijdens de realisatiefase is het aan de industrie om circulariteit toe te passen en in de gebruiksfase wonen wij in een gesloten ecosysteem zonder afval en uitval.

Op de muziek vooruit lopen

Uiteindelijk zal de omgevingswet de huidige bestemmingsplannen vervangen. Het is toekomstmuziek en daarmee is hét moment op de muziek vooruit te lopen. Voor gemeenten, inwoners, ontwikkelaars en aannemers die onze woongebieden en bouwwerken maken, is de omgevingsvisie een instrument. Je kunt spelen met de mogelijkheden en afwegingen om voor elk project en gebied te bepalen welke mate van circulariteit wenselijk is. iCircl is ervoor om ‘wenselijk’ en ‘haalbaar’ naadloos op elkaar aan te laten sluiten.

Vragen stellen voor je antwoorden vindt

Want hoe kom je als erachter wat mogelijk is? Met welke ambitie creëer je ruimte voor vernieuwing, voor wat komen gaat? Wat mag je vragen aan de makers van de openbare ruimte als het gaat om circulariteit, klimaatbescherming en een gezonde leefomgeving zonder afval en uitval? Het antwoord op al die vragen hebben óf vinden wij. We werken nauw samen met de bouw, toeleverende industrie en de universiteiten om circulaire toepassingen te ontwikkelen voor nu en in de toekomst. Zo creëren wij voor jouw gebiedsgerichte ontwikkeling en bouwopgave een afwegingskader waarmee je nu en op termijn een goed overzicht krijgt in de circulaire mogelijkheden.

Wij zijn die reisleider. Een vertrouwd advies wanneer je je ver van huis of op onbekend terrein begeeft. We zijn bereid vandaag gevalideerde technieken in twijfel te trekken om ver voorbij eerste toepassingen en korte termijn te denken. Vanuit onze kennis en ons netwerk adviseren we jou uiteindelijk in de project en gebiedsontwikkeling altijd passend bij jouw voorwaarden en budget. Circulaire gebiedsontwikkeling wordt de norm en samen creëren we jouw visie, passend bij alle eisen die er worden gesteld. Zo maken we samen onze leefomgeving weer toekomstbestendig en maken wij het ontwikkelen hiervan makkelijker en leuker.

Wij helpen je met antwoorden of juist het formuleren van je vraag. Kom in contact.

Neem contact op