Skip to main content

Bouwlab Den Haag

Bouwlab Den Haag is grenzeloos aan het verkennen waar zij reële stappen kan zetten om haar potentie waar te maken. Elk jaar koopt zij 10% meer circulair in en besteed ze 10% meer circulair aan. Als Cirkelstad beschikt de gemeente over een netwerk van partners en experts die de circulaire transitie ondersteunen en uitvoeren.

Bouwlab Den Haag

Gezamenlijke visie uitdragen en structureel onderzoeken

Sinds 2011 werkt de gemeente met vijftien partners actief samen op het uitdragen van hun visie op circulaire bouw en gebiedsontwikkeling. Onderwijsinstellingen zijn een belangrijke partner. Het Centre for Sustainability, de samenwerking tussen de universiteiten van Delft, Leiden en Rotterdam, richt zich op alle vraagstukken die uit de praktijk oppoppen. Deels wordt dat opgepakt door studenten, deels door meer structureel onderzoek.

Gezamenlijke belangen, gezamenlijke vraagstukken

Diverse keren per jaar komen partners en opdrachtgevers (community members) bij elkaar en werken we aan specifieke casussen en gezamenlijke belangen.

Zo investeert Provincie Zuid Holland in het onderzoeksprogramma Accez.  Een langlopend onderzoek wat zich richt op de nieuwe governance, verdienmodellen, collaboratief ontwikkelen en het gebiedsmanagement bij circulair bouwen. De ontwikkeling van de Binckhorst wordt als praktijkcasus genomen.

Een programma op maat

Het programma wordt vormgegeven aan de hand van behoeftes uit de community. Cases van partners en opdrachtgevers vormen de basis van invulling. Voor de programmering werken we samen met de andere partners die zich hebben gespecialiseerd in specifieke circulariteit ontwikkeling. Ook tussentijds zoeken community members elkaar op om verdere stappen te zetten in de praktijk!

De kracht van een community

Met een gedreven community werken we aan indrukwekkende projecten. Van heel simpel tot complex, maar altijd circulair. Bouwlab Den Haag verbindt onderwijs en ondernemen met elkaar en komt zo tot tastbare resultaten.

Een voorbeeld:

Sluit je aan bij Circulair Bouwlab