Skip to main content

Bouwlab Regio-071

Bouwlab Regio-071

Bouwlab Regio-071 bestaat uit Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. De zes 071-gemeenten vormden al een samenwerkingsverband als Economie071. Hierin zijn ondernemersverenigingen, onderwijs- en kennisinstellingen en de gemeenten verenigd. 

Gezamenlijke belangen, betrokken partners

We trapten 2020 af met de start van het 071-netwerk op 1 januari 2020. Sindsdien werken met veertien partners en de betrokken gemeenten actief samen op het uitdragen van hun visie op circulaire bouw en gebiedsontwikkeling.

Partners van bouwlab Regio 071 zijn onder andere Popma Ter Steege Architecten, IDDS, KRV Bedrijfshuisvesting en adviesburo BouAd.

Delen, ontwikkelen en borgen van kennis

Diverse keren per jaar komen partners en opdrachtgevers (community members) bij elkaar en werken we aan specifieke casussen en gezamenlijke belangen. We richten ons op het delen, ontwikkelen en borgen van kennis over zaken als klimaat adaptief bouwen, groenvoorzieningen in bebouwde omgeving, circulair aanbesteden en toekomstgericht ontwerpen.

Een programma op maat

Het programma wordt vormgegeven aan de hand van behoeftes uit de community. Cases van partners en opdrachtgevers vormen de basis van invulling. Voor de programmering werken we samen met de andere Bouwlabs in Zuid-Holland: partners die het verschil willen maken. Ook tussentijds zoeken community members elkaar op om verdere stappen te zetten in de praktijk!

De kracht van een community

Met een actieve community werken we het hele jaar door aan de circulaire missie van deze vooruitstrevende regio. Tastbare resultaten van dit bijzondere samenwerkingsverband zijn bijvoorbeeld:

  1. Het circulaire laboratoriumgebouw van Biopartner5 op Leiden Bio Science Park (meer info).
  2. Een toekomstbestendige stad? Zet in op klimaatadaptief bouwen! Meer info
  3. Hergebruik van materialen in Leiderdorp (meer info).

Sluit je aan. Deze bedrijven gingen je voor: