Skip to main content

Haal alles uit je Circulair Bouwlab-partnership

iCircl is ontwikkelaar van Circulair Bouwlab, hét platform voor een circulaire bouw en gebiedsontwikkeling.
Samen versnellen we de circulaire transitie in de gebouwde omgeving en binnen de bouwsector.

We zijn er voor iedereen die werkt aan de transitie naar een circulaire, klimaatadaptieve en biobased natuurinclusieve bouw en gebiedsontwikkeling.  Word jij partner van Circulair Bouwlab, dan begeleiden wij jouw partnership met netwerk- en kennisevents in de regio Zuid-Holland maar ook landelijk. We zijn er voor zowel publieke als private partijen: Opdrachtgever en opdrachtnemer, projectontwikkelaar, gebiedsontwikkelaar, gemeente, woningcoöperatie, architect, aannemer en leverancier.

Dat doen we door samenwerkingen en kennisdeling op diverse thema’s: van circulair beleid en inkoop tot ontwerp en realisatie van bouw en sloop. We kijken naar volledige gebiedsontwikkeling met oog voor materiaal, groen, water en energie en helpen onze partners in hun ontwikkeling.

Tijdens onze Communities of Practice – dat zijn kennis- en netwerkevents voor iedereen in de bouwketen – planten we het zaadje van een mogelijke samenwerking tussen onze partners. We faciliteren kennismaking en daarmee ook toekomstige samenwerkingen op toekomstbestendige projecten. 

Het werk wordt daarnaast verricht met de mensen uit de stad. Zij komen met inspiratie over hoe zij willen wonen, nemen initiatief tot wijkactiviteiten of worden uitgenodigd voor leer-, of werkplekken bij de betrokken partijen. Geen uitvallers dus.

Of de circulaire ambities van jouw organisatie nog in de kinderschoenen staan of al serieuze vormen aannemen; je bent welkom in ons collectief van Circulair Bouwlabs.

Deel uitmaken van de missie?

Word een partner van Circulair Bouwlab

Kennis, inspiratie en een actief leer-netwerk

In een Circulair Bouwlab komen publieke en private partijen per jaar gezamenlijk bijeen in de vier Communities of Practice van 2 uur. Tijdens zo’n CoP helpen we elkaar, door middel van kennisdeling en inspiratie op specifieke circulaire project thema’s ondersteunende tools en de iCircl Academy . Als partner van iCircl werken wij regio overstijgend en stellen wij vraagstukken centraal om samen verder te komen. Dit betekent dat je per jaar meerdere kennissessies kunt bijwonen, om te leren en samenwerkingen te initiëren.

Interesse om partner te worden stuur een mail aan nico@icircl.nl

Als partner krijg je:

Deelname aan de Circulair Bouwlab en iCircl Academy.

Een spinner; jouw aanspreekpunt voor vragen en passende introductie in de learning community

Inzichten in strategische en tactische handvatten om het eigen circulaire transitie proces vorm te geven

Een breed netwerk van kennisdeling en samenwerkingsmogelijkheden

Jouw bedrijf en dienst en vraagstukken bekendmaken bij de opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en gebiedsontwikkeling

Jouw lerend vermogen van circulariteit verhogen door gebruik te maken van de Circulair Bouwlab projecten kennisbank en iCircl Academy

Deelname aan en zichtbaarheid in diverse communicatie-uitingen vanuit iCircl, zoals social media, de nieuwsbrief en inhoudelijke artikelen in de kennisbank

Je kunt deelnemen aan tal van regionale projecten en initiatieven:

  • Community building activiteiten (gericht op verbinden)
  • Programmeren (gericht op projecten op basis van behoefte uit de keten)
  • Professionaliseren (gericht op opleiden)
  • Normaliseren (gericht op borgen van kennis en kunde)
Meer informatie

Zo word je partner

Voor een jaarlijkse bijdrage ben je onderdeel van dit uitgebreide en praktijk georiënteerde netwerk. iCircl biedt verschillende opties om invulling te geven aan je partnership. Wil je overleggen wat het best past bij jouw organisatie en ambitie? Nico denkt met je mee.

Neem contact op  –

Neem contact op  –

Neem contact op  –

Neem contact op  –

Neem contact op  –

Neem contact op  –

Ook deel uit maken van Circulair Bouwlab?

Circulair Bouwlab enthousiasmeert opdrachtgevers en opdrachtnemers van bedrijven binnen de ontwikkeling van bouwprojecten en gebiedsontwikkeling en de leverende industrie om deel te nemen en verbindt hen middels de gedeelde circulaire, inclusieve ambitie. Heb jij de ambitie om ook verder te komen in de circulaire transitie dan bieden wij de mogelijkheid. Zo kan een community uitgebouwd worden en kun je je aansluiten bij het netwerk van samenwerkende Circulair Bouwlab partners. 

Deel jouw circulaire transitie met onze missie, dan helpen we je graag.

Informeer naar de mogelijkheden

Momenteel organiseren wij de volgende Bouwlabs:

Bouwlab voor Woningcoöperaties

Inmiddels wordt circulariteit met alle aanvullende begrippen veelal benoemd in de visie’s van coöperaties maar is het nog lastig deze binnen de eigen en de ketenorganisatie te vertalen naar het strategische en tactische niveau. Het Circulair Bouwlab zet koplopers in als voorbeeld om een indruk te krijgen en te leren. Binnen de iCircl Academy werken wij aan de eigen strategische en tactische werk- procesaanpak. De mogelijkheden zijn divers om zowel individueel of collegiaal aan de slag te gaan.

Bouwlab voor scholenbouw en renovatie

Het Bouwlab heeft een focus op basisscholen waarvoor binnen iedere gemeente een IHP (integraal huisvestingsplan) bestaat. De komende jaren wordt er door de overheid veel geïnvesteerd in scholenbouw zowel nieuwbouw als renovatie. Natuurlijk komen ook hier de transitiepaden zoals circulair, biobased, klimaatadaptie, toekomstige flexibiliteit, energie en maatschappelijke waarde van het vastgoed aan de orde. Binnen het Bouwlab ondersteunen en delen wij projecten en proces voorbeelden en binnen de iCircl Academy organiseren wij workshops en trainingen die nodig zijn om de transitie te laten werken.

Biobased Bouwlab

‘Biobased bouwen: opschalen van proeftuin naar praktijk’

Kom op  dinsdag 7 november van 14.00 – 18.00 uur naar de werksessie Samen met wetenschappers, bouwers, architecten, opdrachtgevers en alle andere betrokken partijen uit de keten werken we aan praktijkcasussen om de transitie naar een biobased & circulaire bouweconomie te versnellen. Het doel is samenwerkingsverbanden te versterken en te gaan testen, onderzoeken en bouwen met biobased bouwmaterialen.

Aanmelden

Bouwlab circulaire gebiedsontwikkeling

Vragen stellen voor je antwoorden vindt

Want hoe kom je als erachter wat mogelijk is? Met welke ambitie creëer je ruimte voor vernieuwing, voor wat komen gaat? Wat mag je vragen aan de makers van de openbare ruimte als het gaat om circulariteit, klimaatbescherming en een gezonde leefomgeving zonder afval en uitval? Het antwoord op al die vragen hebben óf vinden wij. We werken nauw samen met de bouw, toeleverende industrie en de universiteiten om circulaire toepassingen te ontwikkelen voor nu en in de toekomst. Zo creëren wij voor jouw gebiedsgerichte ontwikkeling en bouwopgave een afwegingskader waarmee je nu en op termijn een goed overzicht krijgt in de circulaire mogelijkheden.

Lees verder

Bouwlab Tools

Werken aan Circulariteit wat betekend sturen op de circulaire principes maar hoe weet je nu welke keuzes je dan kan maken en wat deze keuzes betekenen voor de milieu-impact, Co2 footprint, toekomstige herbruikbaarheid dus losmaakbaarheid en mogelijkheden voor toekomstige verbeteringen zoals repair.Materiaal-paspoorten en digitalisering leggen je keuzes vast.

Tools kunnen helpen om de juiste keuzes helder te maken. Binnen het Bouwlab Tools kan je kennisnemen van de afzonderlijke beschikbare Tools zoals de MPG, GPR, BCI, Toxiteit etc. En verzorgen wij trainingen hoe je deze Tools kan inzetten binnen jouw projecten.