Skip to main content

Nederland heeft een forse ambitie: een volledig klimaatneutrale en circulaire economie in 2050. Om deze ambitie binnen de sociale woningbouwsector te bereiken, is een versnelling hard nodig. Wat zijn de kansen en belemmeringen in deze sector?

Elisabeth ter Borg van Fien Wonen, Peter Fokkens van Havensteder en Marianne Schuimer van Wooncompas gingen in gesprek met Nico van iCircl over hoe zij de toekomst zien van de sociale woningbouwsector. Op een laagdrempelige manier vertellen deze drie experts in een podcast over hun ervaringen, werkwijzen en hoe zij de toekomst zien.

Het Nieuwe Normaal

Het Nieuwe Normaal helpt je op verschillende manieren om de circulaire ambitie van je project of je organisatie te concretiseren. Het kan als uitgangspunt dienen om de visie op te stellen, of juist handvatten bieden voor projectleiders om circulariteit te borgen in projecten.

In de digitale handreiking van Het Nieuwe Normaal (HNN) staat één taal voor circulair bouwen. Wel zo makkelijk voor zowel de opdrachtgevende partij als de opdrachtnemende partij als we weten wat we willen uitvragen, hoe we dat doen en wat het dan ook oplevert. Met het Nieuwe Normaal geven we een standaard aan voor wat er al haalbaar is, terwijl je daar zelf wellicht nog niet van bewust bent.

Andere podcasts en afleveringen van iCircl Radio vind je op ons Spotifykanaal.

Technische ondersteuning was in handen van Pieter Kuijt.