Skip to main content

Versnellen naar een circulair Zuid-Holland

Maak kennis met het Bouwprogramma

Over het Bouwprogramma

We hebben een meerjarig bouwprogramma ontworpen met concrete bouw- en ontwikkelprojecten als fundament.

Gereedschap ontwikkelen we of schalen we op op basis van behoefte in praktijkprojecten en de kennisagenda van de academie. We toetsen het gereedschap tijdens ontwikkeling in bouw- & ontwikkelopgaven. Belangrijk zijn de feedbackloops tussen de verschillende onderdelen van het bouwprogramma. Zo borgt de academie gewonnen kennis en ervaring uit praktijkprojecten en levert daarmee input voor een curriculum van relevante opleidingen.

Praktische ondersteuning bij circulaire bouwprojecten

Ontwikkel je een circulair gebouw of gebied, maar loop je tegen vragen aan? Het bouwprogramma Zuid-Holland biedt praktische ondersteuning bij circulair bouwen en ontwikkelen.

Met een community of practice en procesbegeleiding ondersteunen we je circulaire ontwikkelvraag. Dit doen wij door het actief verbinden van opdrachtgevers en opdrachtnemers met circulariteit en innovatie als uitgangspunt. Van praten naar doen. Zo maken we Zuid-Holland samen circulair.

Hoe werkt het bouwprogramma?

Het bouwprogramma biedt procesbegeleiding, kennisdeling, productontwikkeling en stimuleert kennisopbouw. Als onderdeel van het bouwprogramma word je automatisch partner van de community of practice van Cirkelstad.

Procesbegeleiding

Circulair bouwen en ontwikkelen brengt veel vragen met zich mee. Hoe ga je van een lineaire naar een circulaire vraag? Bij het bouwprogramma erkennen we het maatwerk in circulair bouwen en ontwikkelen, en helpen we je graag in het proces. Zo bieden we procesbegeleiding van Nico van Hoogdalem, die je graag helpt bij circulair bouwen.

Kennisdeling

Vervolgens zoeken we samen naar de juiste (praktische) kennis voor jouw project. Zo krijgt je toegang tot de Cirkelstad Academie, een kennisplatform voor duurzaam bouwen. Ook organiseren de juiste match-making voor je project. De specifieke invulling daarvan onderzoeken we samen.

Productontwikkeling

Geïnteresseerd in innovatief gereedschap voor circulair bouwen? Binnen onze community of practice schalen we bestaande oplossingen op of realiseren nieuwe innovaties waar nodig. Zo faciliteren we de ontwikkeling van een materialenpaspoort, grondstoffenhub, of andere circulaire innovatie.

Kennisopbouw

Ten slotte borgen we je leerervaringen in de Cirkelstad Academie. Welke lessen kan jij delen?