Skip to main content

Eerder dit jaar kwam de Biobased Bouw Community Zuid-Holland bij elkaar voor de presentatie van de transitieagenda. Ook werden er negen pitches voor potentiële doorbraakprojecten gegeven. De pitches hadden zoveel impact in de community, dat er meteen acties ontstonden.

Om nog meer acties van de grond te krijgen en je een beeld te geven van de diversiteit aan projecten, vind je hieronder een overzicht van alle pitches en bijbehorende oproepen (de tekst gaat verder onder de afbeelding).

Villa van hout

NarrativA architecten

Een biobased villa met de complexiteit van een kantoorgebouw of appartementencomplex. De woning is ontworpen en gebouwd met biobased, ecologische materialen (met uitzondering van de parkeerkelder); houtskeletbouw in combinatie van gelamineerde houtconstructie en I-liggers. De villa is een moderne vertaling van een traditioneel ontwerp met een bouwbudget van meer dan twee miljoen euro.

NarrativA architecten zoekt professionele opdrachtgevers die een nieuwe uitdaging aan willen gaan op het gebied van biobased bouwen. Want met appartementencomplexen, seriematige woningbouwprojecten of scholen kun je een grootschalig effect creëren met behulp van degelijke, moderne biobased bouwsystemen (de tekst gaat verder onder de afbeelding).

Biobases woonwijk

Biobased woonwijk

2. Coup, Bluecity, Woodstock, Superuse, iCircl

Alle innovaties op materiaal- en gebouwniveau samen laten komen in een biobased woonwijk. Deze woonwijk is een ambitieus project. Daarom zijn de coalitiepartners op zoek naar een locatie voor de biobased woonwijk, die zo’n 500 woningen moet omvatten. Het doel is om op grotere schaal innovaties te laten zien en om te laten zien dat een biobased woonwijk echt haalbaar is.

Hiervoor zijn meer ambitieuze partners met innovaties welkom.

Opschaling van biobased onderwijs

SPRONG

Eén gezamenlijk programma om de praktijk verbinden met individuele hbo-projecten. Dat is het doel van Expertisecentrum Center of Expertise Biobased Economy van Hogeschool Avans. Zij willen dit programma opstarten door drie hogescholen in het land te laten samenwerken met de praktijk. Het is een doorbraakproject, omdat er vanuit de kennis een bijdrage wordt geleverd aan regelgeving, overheidsinkopers en alles wat daar nog meer bij komt kijken.

Onderzoekers van het CoE BBE willen een project opzetten met wooncorporaties op het gebied van biobased bouwmaterialen en zijn hiervoor op zoek naar contacten.

Onderzoek Nederlands CLT

TNO

Momenteel wordt 1,2 miljoen ton afvalhout laagwaardig ingezet voor met name biomassa. TNO onderzoekt alternatieven om hout weer hoogwaardiger in de keten te krijgen, zoals toepassing in CLT/LVL (cross-laminated timber: kruislaaghout/laminated veneer lumber: gelamineerd fineerhout). TNO zet momenteel een samenwerking op. De uitdagingen hierbij zijn het slim inzamelen van het hout, metaaldetectie, compressietechnologie en verlijming.

TNO zoekt partners die zou kunnen bijdragen aan het realiseren van deze innovatie (de tekst gaat verder onder de afbeelding).

bamboe als biobases bouwmateriaal

Productielijn biobased materialen

TNO

TNO zoekt partijen en kennisinstellingen die interesse hebben om productiefaciliteiten op te zetten voor biobased materialen, om voldoende massa te creëren en zo de benodigde investeringsmiddelen te krijgen. Het gaat hierbij om het maken van innovatieve materialen en producten op basis van hout, vlas, bamboe en andere biobased materialen.

Farmbalance Biomassa Cyclifier

Seedscope Insight BV

Momenteel is er geen brug van landbouw ‘supply’ naar industrie. Die brug moet eerst gerealiseerd worden en dat kan door een dataplatform en een fysieke plek. Zo ontstaat een goede combinatie van voedsel en bouw: een circulaire rondzetting door een Farmbalance Biomassa Cyclifier.

Om de cyclifier te realiseren en te kunnen ontsluiten, heeft Seedscope Insight een locatie nodig van minimaal 5 hectare.

Ondersteuning van het vernieuwersnetwerk

Provincie Zuid-Holland

In een aantal bijeenkomsten met de community is een gezamenlijk concept transitieagenda opgesteld voor biobased bouwen in Zuid-Holland. De transitieagenda vormt daarmee de eerste kaders om samen aan de slag te gaan. Op twee manieren gaan we door. Enerzijds door in te zetten op doorbraakprojecten, die kunnen ondersteund worden door ‘versnellers’. We gaan er werk van maken om deze versnellers in te zetten. Anderzijds door de community te versterken en – als het weer kan – fysieke netwerkevenementen te organiseren.

Hiervoor zoekt de provincie een ‘transitiebegeleider’. Welke mensen/organisaties kunnen hier mogelijk een rol in spelen?

Markt- & ketenvorming natte teelten

Veenweiden Innovatiecentrum

Door het wegpompen van water voor de landbouw komt er zuurstof in de veengronden. Daardoor gaat het veen oxideren (rotten). Zo komt er CO2 vrij en daalt de bodem. De oplossing hiervoor is het vernatten van veen. Een manier om dit te doen is natte teelt, dus planten (lisdodde) die onder natte omstandigheden kunnen floreren. Door de natte omstandigheden daalt de bodem niet meer. En met de lisdodde kunnen biobased materialen gemaakt worden. Veenweiden Innovatiecentrum wil minimaal twee bouwproducten opschalen en vier nieuwe gewassen onderzoeken, waaronder riet.

Daarvoor zoekt het Innovatiecentrum naar een cofinanciering (naast die van de provincie Noord-Holland en provincie Utrecht) van 29.000 euro exclusief btw en de financiering van extra modules. Ook zoekt het centrum naar partijen die aan de slag willen met het testen van nieuwe gewassen en materialen. En tenslotte naar afnemers van de ontwikkelde biobased materialen.

Industrialiseren keten

Fairm

Fairm produceert een nieuwe generatie bouwmaterialen op basis van biotechnologie. Door goed te luisteren naar klanten, willen ze problemen uit de bouw oplossen. Om te kunnen concurreren met de huidige manier van bouwen, is het industrialiseren van biobased bouwmaterialen.

Daarom zoekt Fairm partijen die een geïndustrialiseerde bouwmodule of bouwproduct willen ontwikkelen of ontwerpen volledig met biobased producten.

Kan jij het verschil maken in één of meer van de doorbraakprojecten? Neem dan contact op met Yaël. Zij koppelt je aan de contactpersoon van de pitch. 

Neem contact op