Skip to main content

Voor de transitie naar een circulaire stad zijn door de gemeente Rotterdam en binnen de Provinciale Routekaart circulair vier kernsectoren vastgesteld, één daarvan is de bouwsector. Om circulair bouwen te realiseren is er behoefte aan bouwwerken die losmaakbaar en aanpasbaar zijn.

Modulariteit en prefabricage zal een grotere rol gaan spelen. Daarnaast is uit onderzoek in 2018 gebleken dat 30% van het zakelijke verkeer in de stad toe te rekenen is aan de bouw: dagelijks komen er alleen al in Rotterdam meer dan 200.000 bestelbussen en 20.000 vrachtwagens de stad in. Dit leidt niet allen tot files, stikstof problemen, maar ook hogere kosten door lange wachttijd en planning.

Goede redenen voor BlueCity en Stichting iCircl om de handen in één te slaan en een innovatieprogramma voor de toekomstige bouwplaats. Het doel van dit programma is tot het omen van een toekomstbestendige bouwplaats waarin een bouwhub als integraal leidraad fungeert. De volgende thema’s vormen een programma: Zero Waste Bouwplaats, Zero emissie logistiek, industrialisering bouw en circulaire integraliteit en samenwerken. Dit alles met focus op logistiek en reststromen waarbij we samen met de keten werken aan een integrale circulaire concepten en/of (plasticvrije) producten.

Binnenkort wordt de kick off gepland met vijf toonaangevende bouwpartijen om de innovatie vraagstukken op te halen. Hier omheen wordt inhoudelijk invulling gegeven aan het programma en ketenpartners van diezelfde partijen aangehaakt. We gaan jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen!

We bieden versnelling in de
Circulaire bouweconomie, doe jij mee?