Skip to main content

De komende jaren worden er in de provincie Zuid-Holland zo’n 240.000 nieuwe woningen gebouwd, is er alleen al in Den Haag en Rotterdam 1,2 miljoen m2 kantoorruimte extra nodig en ligt er een geweldige verduurzamingsopgave. Tegelijkertijd is de stip op de horizon geplaatst en moet de Nederlandse economie volledig draaien op herbruikbare grondstoffen en bouwmaterialen. Kortom, de circulaire ambitie is groot. Daarom moeten we zo snel mogelijk van ‘praten naar doen’. Het Bouwprogramma Zuid-Holland heeft de focus op projecten om met elkaar van elkaar te leren en zo de circulaire bouweconomie te versnellen naar het nieuwe normaal.

Circulaire realisatie

Cirkelstad heeft een 3 jarig ‘Bouwprogramma’ geformuleerd om de bouw-, renovatie- en sloopopgaves in de Provincie Zuid Holland te ondersteunen. De ambitie is om de nu nog veelal lineaire opgaven te begeleiden naar een circulaire realisatie. Provinciale Staten heeft voor het  programma voor de komende 3 jaar € 500.000 uitgetrokken. iCircl voert het programma uit en werkt tegelijk aan de doelstellingen van de provinciale routekaart circulaire bouw en levert input voor nieuw beleid.

Nut en noodzaak circulaire economie

Het nut en de noodzaak van een circulaire economie, ook in de bouw, zijn inmiddels wel helder. Immers de gebouwde omgeving neemt in Nederland veertig procent van het materiaal- en energieverbruik voor haar rekening. Bij materiaalafvalstromen gaat het om ongeveer 24 miljoen ton per jaar. Belangrijker nog is de potentiële waarde van deze gebouwen, componenten bij oneindig hoogwaardig hergebruik. En daarmee is direct duidelijk dat circulair ontwerpen en daaraan relevante businessmodellen koppelen, zoveel kansen bieden.

Uitgangspunten

Fundament van het meerjarig Bouwprogramma zijn concrete bouw- en ontwikkelprojecten die in Zuid-Holland de komende tijd op stapel staan. Uitgangspunten daarbij zijn dat de opschaling centraal staat, de kennis collectief wordt gemaakt, elk project weer een stukje circulairder is en relevante organisaties langdurig worden betrokken. Kennisdeling en feedback vindt plaats binnen de aangesloten Communities of Practice van Cirkelstad om op die manier weer meer en meer partijen te bereiken.

Bouwprogramma concreet

Circulair bouwen en ontwikkelen brengt veel vragen met zich mee. Hoe ga je bijvoorbeeld van een lineaire, naar een circulaire vraag? Bij het Bouwprogramma wordt maatwerk in circulair bouwen en ontwikkelen erkend en worden ontwikkelaars, bouwers en overheden in het proces bijgestaan. De volgende stap is het zoeken en vinden van de juiste (praktische) kennis voor het betreffende project. Zo krijgen deelnemers toegang tot de Cirkelstad Academie, een kennisplatform met diverse tools ter beschikking. Ook organiseren we voor de projecten binnen het Bouwprogramma masterclasses om collega´s of (onder)aannemers te inspireren. Projecten worden ge-audit om te weten waar ze staan en daarmee draaien we meteen mee in het Nationale convenantprogramma ‘Samen versnellen’ om te werken naar circulair bouwen als het nieuwe normaal.

We bieden versnelling in de
Circulaire bouweconomie, doe jij mee?