Skip to main content

Om de circulaire transitie mogelijke te maken is het belangrijk om van de ervaringen te leren. Daarom slaat iCircl de handen in één met Provincie Zuid-Holland om van elkaar te leren en reflecteren. Aan de hand van vijf leerervaringen voor de circulaire transitie nemen we je mee op reis, op weg naar onze bestemming: een Circulair Zuid-Holland.

Het wordt steeds belangrijker om de transitie naar een circulaire samenleving te maken. Door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne zijn we allemaal op de hoogte van de kwetsbaarheden van productieketens. De grondstoffen raken op of zijn schaars. Hierdoor zijn wij meer afhankelijk van grondstoffen en materialen dan we gedachten. Daarvoor is het belangrijk dat er snel een fundamentele verandering komt in de manier waarop we denken, werken en onszelf organiseren.

Leren van elkaar 

Provincie Zuid-Holland heeft samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden een voortgangsmagazine opgesteld over Circulair Zuid-Holland. Het magazine staat in het teken van leren en reflecteren. Bekijk hier het voortgangsmagazine.

Verhalen delen 

Om ervoor te zorgen dat de provincie Zuid-Holland een volledige circulaire samenleving is in 2050 gaan ze in gesprek met professionals. Dit zijn de koplopers die laten zien hoe een circulaire samenleving eruit kan zien. Ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers vertellen hoe zij werken aan circulariteit.

Evenementen

Doordat de circulaire wereld nog relatief nieuw is veranderd er ook veel. Door netwerken en partners te verbinden, kennis uit te wisselen en elkaar consistent te ontmoeten, organiseert de provincie Zuid-Holland meerdere evenementen.

Wil je weten wat er dit jaar op het programma staat?
Je vindt het op icircl.nl/jaarprogramma2023