Skip to main content

Als aanjagers van duurzaam en circulair bouwen zien wij, iCircl en De Bouwcampus, dat de noodzaak tot circulair renoveren toeneemt. Landelijk beleid weerspiegelt dit met programma’s als ‘Nederland Circulair 2050’ en aanscherpende milieuprestatienormen. Op lokaal niveau zien wij dat naast duurzaamheid nu ook circulariteit wordt opgenomen in prestatieafspraken.

Met het programma ‘Samen versnellen voor woningcorporaties’ willen wij corporaties activeren en ondersteunen in het bereiken van een hogere prestatie op circulariteit en duurzaamheid bij renovatieprojecten. 

Dit kunnen wij niet alleen. Graag willen wij jullie vragen om een renovatieproject in te dienen voor het audittraject van Het Nieuwe Normaal. Niet individueel, maar samen met andere corporaties. 

Steigers voor renovatieproject

Dit bieden we

  • Inzicht in je eigen duurzame en circulaire prestatie.
  • Inzicht in hoe jouw renovatie scores zich verhouden tot andere corporaties.
  • Privacy over je eigen prestatie.
  • Tools en handvaten die je verder op weg helpen.
  • Leer- en werkprogramma op basis van de resultaten uit de collectieve audits.

Wat levert het ons op?

  • Versterking van de grens van Het Nieuwe Normaal, een initiatief van Ministerie van BZK en Cirkelstad. 
  • Verbeterde inzichten betreft prestatie op renovatieprojecten voor De Renovatieversneller.

Dien je project in om verder te komen met circulair renoveren

Oftewel: we vragen je om een renovatieproject en je kennis en ervaring in te brengen. Voor meer informatie kun je terecht bij Floor van der Kemp (06 11 00 40 86 of floor@icircl.nl) of Nico van Hoogdalem (06 15 22 92 83 of nico@icircl.nl).