Skip to main content

St. De Bouwcampus richt zich op doorontwikkeling en opschaling van kansrijke concepten, om vervolgens het geleerde te verspreiden en open te stellen voor partijen uit de bouwsector. Samen leren en samen doen. Door de samenwerking met de Bouwcampus zijn wij in staat om te versnellen, kennis te delen op grotere schaal en concrete projecten een plek te geven binnen de bouwsector.

De samenwerking

Een toonaangevende samenwerking is die met St. De Bouwcampus gevestigd op de TU Delft Campus. Samen met St.De Bouwcampus werkt iCircl aan een tweejarig programma waar er door middel van een speciaal opgezette Community of Practice al eerder ontwikkelde innovaties t.b.v. gasloze sociale woningbouw doorontwikkeld worden. Samen gaan wij binnen een co-creatie in opdracht van De Verstedelijkingsalliantie de versnelde ontwikkeling van woningbouwlocaties mogelijk te maken

In de zuidelijke Randstad moet tot 2040 circa 240.000 woningen worden gerealiseerd, waarvan zeker 170.000 in bestaand, stedelijk gebied

ST. De Bouwcampus en iCircl de aanjagers van de transitie naar een
Circulaire bouweconomie, doe jij mee?

De Verkenning

Het mengen van wonen en werken bij Stedelijke Transformatie. Iedereen praat erover, maar hoe doen we dit nu werkelijk in de praktijk? De druk op de woningmarkt neemt enorm toe en verlangt van gemeenten en ontwikkelaars om snel te handelen, maar het is ongewenst om alle bedrijvigheid eenzijdig steeds verder buiten de stad te verplaatsen. Voor het versnellen en opschalen van CO2-neutrale woningrenovatie in de bestaande sociale woningbouw heeft De Bouwcampus een innovatietraject ingericht in samenwerking met de regionale innovatiehubs BuildinG (regio Noord), Pioneering (regio Oost), SPARK makers zone (regio Zuid), iCircl (Regio West) met ondersteuning van Aedes.

Hoe verder

De volgende stap is om gezamenlijk toekomstbeelden te ontwikkelen, hoe de bedrijven er op de transformatielocaties eruitzien en welke (bouw)processen en stromen er zijn in de transitie naar een nieuwe economie. Dit in combinatie met een verkenning hoe het wonen er in de toekomst uitziet uitgaande van de kwaliteit van de locaties binnen de Verstedelijkingsalliantie. iCircl en St. De Bouwcampus zijn op zoek naar een locatie in de Randstad waar wij samen met de markt aan de slag kunnen. Weet u een goede locatie om te transformeren, meldt u dan en wij gaan aan de slag.