Skip to main content

Stichting De Bouwcampus richt zich op doorontwikkeling en opschaling van kansrijke concepten, om vervolgens het geleerde te verspreiden en open te stellen voor partijen uit de bouwsector. Samen leren en samen doen. Door de samenwerking met De Bouwcampus kunnen wijversnellen, kennis delen op grotere schaal en concrete projecten een plek geven binnen de bouwsector.

De samenwerking

Een toonaangevende samenwerking is die met Stichting De Bouwcampus, gevestigd op de TU Delft Campus. Samen met De Bouwcampus werkt iCircl aan een tweejarig programma, waarin we met een speciaal opgezette Community of Practice eerder ontwikkelde innovaties voor gasloze sociale woningbouw doorontwikkelen. Samen gaan wij binnen een co-creatie in opdracht van De Verstedelijkingsalliantie de versnelde ontwikkeling van woningbouwlocaties mogelijk te maken

In de zuidelijke Randstad moeten tot 2040 circa 240.000 woningen worden gerealiseerd, waarvan zeker 170.000 in bestaand, stedelijk gebied.

De Bouwcampus en iCircl, de aanjagers van de transitie naar een
circulaire bouweconomie.
Doe jij mee?

De verkenning

Het mengen van wonen en werken bij stedelijke transformatie. Iedereen praat erover, maar hoe doen we dit nu werkelijk in de praktijk? De druk op de woningmarkt neemt enorm toe en verlangt van gemeenten en ontwikkelaars om snel te handelen. Maar het is ongewenst om alle bedrijvigheid eenzijdig steeds verder buiten de stad te plaatsen.

Voor het versnellen en opschalen van CO2-neutrale woningrenovatie in de bestaande sociale woningbouw heeft De Bouwcampus, met ondersteuning van Aedes, een innovatietraject ingericht in samenwerking met de regionale innovatiehubs:

  • BuildinG (regio Noord)
  • Pioneering (regio Oost)
  • SPARK makers zone (regio Zuid)
  • iCircl (Regio West)

Hoe verder?

De volgende stap is om gezamenlijk toekomstbeelden te ontwikkelen hoe de bedrijven er op de transformatielocaties uitzien en welke (bouw)processen en stromen er zijn in de transitie naar een nieuwe economie. Dit in combinatie met een verkenning hoe het wonen er in de toekomst uitziet, uitgaande van de kwaliteit van de locaties binnen de Verstedelijkingsalliantie.

iCircl en De Bouwcampus zijn op zoek naar een locatie in de Randstad waar wij samen met de markt aan de slag kunnen. Weet u een goede locatie om te transformeren, meldt u dan en wij gaan aan de slag.