Skip to main content

Bollenstreekhout Coöperatie U.A. organiseert, samen met 10 partners, op donderdag 12 maart a.s. een tweede Symposium over de gebruikswaarde van het “stamhout” van de boom onder de titel: “Duurzame Circulaire Houtoogst”.

De “Circulaire Economie” (kringloop) van het waardevolle stamhout staat centraal. Experts en andere initiatiefnemers zullen ervaringen delen over de noodzaak van (her)aanplant en het verlengen en/of vasthouden van CO2 opslag van geoogste bomen. Deze waardevolle grondstof verdient het zeer om in plaats van brandhout verwerkt te worden tot een hoogwaardig product voor consument, industrie of bouw.

Bollenstreekhout Coöperatie verwacht dat er in onze regio in 2020 minimaal 1500 tot 2500 stuks bomen worden geoogst. Hierdoor verdwijnt ca. 800 ton CO2 opslag (netto). De netto opbrengst van deze bomen, naar schatting ca. 700 m3 hout, kan worden verwerkt in lokaal gemaakte (streek)producten. En kunnen zo een waardevol resultaat vormen van een gezamenlijke inspanning.

Wilt u meer informatie over het programma en het Symposium bezoeken?

Bollenstreekhout Coöperatie U.A.
Namens Het bestuur
Tel: 06-20002145
Mail: info@bollenstreekhout.nl

Download: 2020 Symposium vooraankondiging pers en genodigden

We bieden versnelling in de
Circulaire bouweconomie, doe jij mee?