Skip to main content

Begin januari legde het huis aan huisblad ‘De Noordwijker’ deze stelling neer bij een aantal respondenten:

Bouwen van huizen, kantoren en fabrieken gaat al eeuwen zijn gang… stenen stapelen, houten en ijzeren constructies ter versteviging, beton (veel beton!) en nog wat spul. Anders gezegd: we bouwen in een lineair georganiseerde economie. Je maakt wat en na het gebruik gooi je het weg, breek je het gebouwde af. Ga je circulair bouwen dan gebruik je de materialen opnieuw. De gebouwen worden niet meer gesloopt maar gedemonteerd. Minder afval en minder CO2, het toverwoord in de huidige samenleving. De gebruikte materialen worden aan het eind van hun levensfase hergebruikt en blijven dus behouden voor de nieuwe manier van ‘circulair bouwen’.Maar deze manier van bouwen vraagt wel een nieuwe manier van denken door veel geledingen in onze maatschappij. Denk daarbij aan woningbouwcorporaties, beleggers en pensioenfondsen, bouwbedrijven, architecten, gemeen tes. Zij moeten gaan nadenken over de indeling en het gebruik van een nieuw gebouw, het benutten van welke (opnieuw) te gebruiken materialen, de volgorde van monteren… veel vragen die deze nieuwe innoverende manier van bouwen oproept.

Beste panelleden: hoe belangrijk is het dat Noordwijk deze nieuwe bouwmethode omarmt?

Cirkelstad heeft een 3 jarig ‘Bouwprogramma’ geformuleerd om de bouw-, renovatie- en sloopopgaves in de Provincie Zuid Holland te ondersteunen. De ambitie is om de nu nog veelal lineaire opgaven te begeleiden naar een circulaire realisatie. Provinciale Staten heeft voor het  programma voor de komende 3 jaar € 500.000 uitgetrokken. iCircl voert het programma uit en werkt tegelijk aan de doelstellingen van de provinciale routekaart circulaire bouw en levert input voor nieuw beleid.

Pieter Kuijt – Partner Manager Cirkelstad, regio 071 namens stichting iCircl

“De inleiding verwoordt eigenlijk al waar Cirkelstad, waar ik me namens iCircl voor inzet, voor staat. In de kern gaat het om aanpasbaar ontwikkelen van woningen en andere gebouwen. Maar het gaat ook over fundamenteel anders denken binnen en buiten de gehele bouwketen. Producenten blijven eigenaar van de geleverde producten, u koopt of leaset vooral het nuttige gebruik en de leverancier of producent levert- en onderhoud. Ieder bedrijf in dit proces moet hun modellen herdefiniëren en aanpassen. Cirkelstad bouwt netwerken binnen gemeenten rondom en met bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Wij brengen de partijen bij elkaar en ondersteunen met het netwerk de transitie van een lineaire naar een circulaire bouweconomie. Eind september vorig jaar is Cirkelstad regio 071 op initiatief van de gemeentes van Economie071 van start. De eerst partners zijn inmiddels aangesloten om aan de slag te gaan met de vraagstukken van de betrokken partners en gemeenten. Ja, Noordwijk moet het Cirkelstad netwerk initiatief omarmen en de ambitie hebben om samen met de andere gemeenten in de Bollenstreek een eigen netwerk te ontwikkelen!”

Louky Crama – Theater De Muze / Bollenstreek Omroep

“Allereerst wil ik alle lezers een milieubewust 2020 wensen. Nu we aan een nieuw decennium beginnen kunnen we met z’n allen het milieu ontlasten door in ieder geval van alles te hergebruiken. Niet alleen in de bouw maar heel dicht bij huis kan je al veel betekenen. De kringloopwinkels doen tegenwoordig hele goede zaken. Het is zelfs een trend geworden onder jongeren om daar je kleding vandaan te halen. Het RepairCafé in Noordwijk maakt overuren en de deskundigen daar hebben menig elektrisch apparaat weer aan de praat gekregen. Boodschappen doen met je eigen boodschappentas. Thuis al het papier, plastic en glas blijven scheiden, ook al is nu Afval loont gestopt! Zuinig zijn met energie en een regenton plaatsen om water voor de tuin op te vangen.”

Gelukkig is er in Noordwijk al een bouwproject gestart waar het principe van circulair bouwen al in de praktijk is gebracht. De brede school in Boechorst is dusdanig ingericht en gebouwd dat als die wijk vergrijst de schoollokalen in een handomdraai kunnen worden verbouwd tot woonunits. Een uitstekend initiatief! Hopen dat er meer zullen volgen.

Martha Baalbergen – oud eigenaar Boekhandel vd Meer/oprichter CultuurCafe Noordwijk

“Noordwijk valt onder telefoonregio 071, maar is nog niet aangesloten bij Cirkelstad, regio 071. Dat lijkt mij het eerste goede voornemen en daad van het college. Willen we een bewoonbare wereld en onze grondstoffen niet geheel uitputten, dan is het niet alleen aan de boeren om circulair te boeren, maar ook aan de bouwers om circulair te bouwen. De helft van ons afval is bouwafval, hoogste tijd om te bouwen zonder afval en sloopafval te hergebruiken. Houtbouw in plaats van betonbouw. Circulair bestraten, demontabele bouw, slimme gevels, een circulaire bouwplaats. Dit vergt een andere manier van kijken en denken. Dit vergt ook een ander verdienmodel: het product als dienst. Koop geen lamp, maar koop licht. Een verschuiving van bezit naar gebruik, waarbij de leverancier verantwoordelijk blijft voor het product en de prikkel om zoveel mogelijk producten te verkopen, verdwijnt. Een kans voor de muurvaste huizenmarkt met de hoge prijzen en de doorstroomobstipatie! Noordwijkers, bouwers, architecten, makelaars, woningstichtingen, banken, beleggers, gemeenteraad, Roberto, Sjaak, Dennis en Henri: aan de slag!”

Bron: De Noordwijker 07-01-2020

We bieden versnelling in de
Circulaire bouweconomie, doe jij mee?