Skip to main content

Nico van Hoogdalem (Cirkelstad), namens de regiogemeenten de wethouders Yvonne van Delft (Leiden) en Jacco Knape (Katwijk) en Joost Bruggeman namens mboRijnland, brengen symbolische de poppetjes bij elkaar om samen de schouders te zetten onder circulair bouwen in regio Leiden. De poppetjes zijn heel toepasselijk gemaakt van gerecycled textiel door Kringloopbedrijf Het Warenhuis (foto: Buro JP).

De zes gemeenten binnen Economie071 sluiten zich aan bij de landelijke coöperatie Cirkelstad en vormen daarmee Cirkelstad regio-071. Door deze samenwerking wordt op de schaal van de Leidse regio actief kennis gedeeld over circulair bouwen en wordt het netwerk op dat terrein bij elkaar gebracht. Op woensdag 25 september 2019 vond de startbijeenkomst plaats. Zo’n honderd ondernemers, ambtenaren van gemeenten en docenten vanuit het onderwijs waren hiervoor naar PLNT gekomen.

Samen impact maken

Yvonne van Delft, wethouder gemeente Leiden en voorzitter van Economie071: ‘De landelijke ambitie is dat overheden in 2023 alle bouwopgaven circulair uitvragen. Om dit te bereiken, moet er versneld worden, ook door de Leidse regio. We willen daarbij gebruik kunnen maken van de meest actuele kennis op dit vlak bij koplopers. De zes gemeenten binnen de Leidse regio sluiten zich daarom aan bij coöperatie Cirkelstad. Daarnaast wil ook mboRijnland haar verantwoordelijkheid nemen en sluit aan als vriend.’

Jacco Knape, wethouder gemeente Katwijk: ‘De regio kent veel bouwopgaven en er zijn ook veel bouwbedrijven gevestigd. Door kennis te delen en samen de schouders te zetten onder deze uitdaging, kunnen we als regio sneller resultaten bereiken. Door betrokkenen samen te brengen in een startbijeenkomst hopen we niet alleen het netwerk te versterken, maar ook nieuwe samenwerkingen tot stand te brengen. Samen kunnen we impact maken.’

Workshops

In een tiental workshops werd kennis gedeeld over circulair bouwen en alles wat daarbij komt kijken. Onderaan deze pagina vind je de presentaties van de workshops.

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Economie071 op www.economie071.nl.

Achtergronden

  • Vorig jaar organiseerde Economie071 in samenwerking met de gemeente Leiden en Universiteit Leiden vier masterclasses over circulaire economie. Deze colleges en werksessies werden gevolgd door ongeveer honderd deelnemers. Het delen van algemene kennis rondom circulaire economie stond toen centraal. Nu ligt de focus op circulaire bouw en gebiedsontwikkeling.
  • Gemeenten en onderwijsinstellingen hebben zich gecommitteerd aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s, of in het Nederlands: duurzameontwikkelingsdoelstellingen) . Met de focus op circulaire bouw wordt hieraan ook een bijdrage geleverd.
  • Er zijn vijf transitieagenda’s opgesteld om als Nederland in 2050 circulair te kunnen zijn. Een van de agenda’s gaat over circulaire bouweconomie. Leiden en de regio sluiten zich hierbij aan en leveren hiervoor diverse inspanningen, waaronder het stimuleren van circulaire bouw.

Meer informatie

Cirkelstad is een landelijke coöperatie waar expertise rondom circulair bouwen samen wordt gebracht. Net als binnen Economie071 wordt gewerkt met vertegenwoordiging in de triple-helix: ondernemers-onderwijs-overheden. De samenwerking Cirkelstad Leidse regio is passend vanwege de sterke relatie met de regionale verstedelijkingsopgave en de strategie voor bedrijventerreinen.

Contactpersoon vanuit Economie071: Marijn Sauer, m.sauer@leiden.nl.
Contactpersoon vanuit Cirkelstad: Nico van Hoogdalem, nico@icircl.nl.

Wil je graag op de hoogte blijven? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

Presentaties startbijeenkomst

  • Algemene presentatie van Cirkelstad.
  • Circulaire bouw en energietransitie in gebiedsontwikkeling
    • Door: Tim Tutert – Plein06. De opgaven van circulaire bouw en energietransitie in gebiedsontwikkeling. Wat betekent dit voor de gebiedsontwikkeling en waar liggen dan de kansen en uitdagingen? Bekijk de presentatie van Plein06.
  • Platform ter ondersteuning van de markt in de omslag van lineair naar circulair werken
    • Door: Peter Kreukniet – Stichting Insert. Stichting Insert werkt samen met de markt aan de omslag van een lineaire naar circulaire (bouw)economie. Maar waarom is dit eigenlijk belangrijk? En hoe werkt dat dan, een circulaire bouweconomie? Met andere woorden: Hoe komen we gezamenlijk tot een circulair project en op welke manier kan Stichting Insert met haar diensten hierin ondersteunen? Bekijk de presentatie van Insert.
  • Innovatie en werkgelegenheid in circulair bouwen
    • Door: Dick van Veelen – VIS Groep. De VIS groep zal ingaan op hoe in hun Innolab gewerkt wordt aan innovatie van nieuwe circulaire bouwtechnieken en hoe deze worden afgestemd met opleiding en creëren nieuwe werkgelegenheid in Vis Academy. Bekijk de presentatie over de VIS Academy.
  • Circulair aanbesteden in de bouwsector
    • Door: Sybren Bosch – Copper8. Hoe kan vanuit opdrachtgeverschap circulaire bouw en gebiedsontwikkeling gestimuleerd worden? Hoe ziet een circulair aanbestedingsproces eruit en wat vraagt dit aan andere samenwerkingsvormen tussen opdrachtgever en –nemer? Bekijk de presentatie van Copper8.
  • Mini CIRCO track – Creëren van business door circulair design
    • Door: Thirza Monster – CIRCO. Deze mini-workshop is gericht op marktpartijen met als doel om hen te informeren en prikkelen rondom circulair ondernemen door circulair te ontwerpen. Bekijk de presentatie van CIRCO.
  • Urban mining, basis voor circulaire bouweconomie
    • Door: Erik Koremans – New Horizon Urban Mining Collective. De succesvolle werkwijze en resultaat van het New Horzion Urban Mining Collective op het gebied van urban mining, waaronder circulair taxeren van de toekomst, vertaalslag naar oogstkaarten etc alsook de onderlinge samenwerking binnen het Collective op het gebied van circulaire bouw. Bekijk de presentatie van New Horizon.
  • Mini CIRCO track – op weg naar een circulaire gemeente.
    • Door: Pepijn Duijvestein – CIRCO. De mogelijke inzet van CIRCO tracks om circulaire economie aan te jagen, circulaire doelstellingen te bereiken en lokale marktpartijen te activeren. Deze CIRCO track is speciaal voor beleidsmedewerkers, wethouders en raadsleden van gemeenten. Bekijk de presentatie can CIRCO over de potentie van Zuid-Holland en de CIRCO methodiek.