Skip to main content

Bouwlab Den Haag

Cirkelstad Den Haag

‘Den Haag’ is met name nog bezig zich voor te bereiden. De studie van Plein 06 over het Innovatie Quarter laat op stedenbouwkundig niveau zien waar de circulaire kansen liggen. Welke partijen ‘aan zet’ zijn. De gemeente is op tal van vlakken aan het verkennen waar zij tot reële stappen kunnen zetten om de potentie waar te maken. Zij hebben een plan van aanpak opgeleverd en nu door de raad aangenomen om elk jaar 10% circulairder in te gaan kopen en aan te besteden.

Het Centre for Sustainability, de samenwerking tussen de universiteiten van Delft, Leiden en Rotterdam, richt zich op alle vraagstukken die uit de praktijk oppoppen. Deels wordt dat opgepakt door studenten. Deels door meer structureel onderzoek.

Zo investeert Provincie Zuid Holland in het onderzoeksprogramma Accez.  Een langlopend onderzoek wat zich richt op de nieuwe governance, verdienmodellen, collaboratief ontwikkelen en het gebiedsmanagement bij circulair bouwen. De ontwikkeling van de Binckhorst wordt als praktijkcasus genomen.

Hoogtepunten

25 september 2019
Collectief aangeloten
2019
Centre for Sustainabilty

Partners in Den Haag

Den Haag is een goede graadmeter voor de stand van Nederland wat betreft circulaire economie in de bouw.

Het Centre for Sustainability, de samenwerking tussen de universiteiten van Delft, Leiden en Rotterdam, richt zich op alle vraagstukken die uit de praktijk oppoppen.

Recente berichten uit Bouwlab Den Haag