Skip to main content

Urban Climate Architects is een architectenbureau dat dit jaar precies tien jaar bestaat en werkt aan het circulair ontwerpen van vastgoed. “We komen voort uit het verdichten en verduurzamen van vastgoed in de bestaande stad” vertelt architect Dennis Hauer. “We geloven erg in de kracht en meerwaarde van een stad, en zien in die omgeving veel mogelijkheden en kansen. Het bouwprogramma Zuid-Holland biedt bij uitstek de gelegenheid om kennis te delen en van elkaar te leren.

Bouwprogramma

Het ontbreekt volgens Hauer in de sector aan een goede aanjager van innovatie. “Dat zou veel beter op sectoraal niveau opgepakt kunnen worden. Bijvoorbeeld in een bouwprogramma. Als daar budgetten in zijn opgenomen of een bepaald programma die die kennis en expertise projectoverstijgend door kan ontwikkelen, kan  het vervolgens vermarkt worden.” 

In het begin werkte het bureau vooral aan kleinschalige projecten. “Daar zag je dat we een soort logische methodiek ontwikkelden om te werken binnen de complexiteit van de bestaande stad. Reversibel bouwen, wat wil zeggen: wat je op de bouwplaats in elkaar zet, moet ook in omgekeerde volgorde weer te demonteren zijn om elders opnieuw te gebruiken. In de basis eigenlijk al circulair.” Toch wordt deze werkwijze nog niet door iedereen opgepakt.

Uitdaging

Met de groei van het bedrijf groeiden ook de projecten. “Je ziet dat bij een schaalsprong reversibel bouwen een stuk complexer wordt. Simpelweg omdat je moet opboksen tegen geoptimaliseerde bouwsystemen die niet makkelijk weer uit elkaar te halen zijn of kunnen worden hergebruikt. Het blijft ook voor ons een uitdaging om daar stappen in te maken.”

Innovatie

De bouwsector wordt nog weleens conservatief genoemd. Toch ziet Hauer vooral bij middelgrote bouwbedrijven, met wie hij regelmatig projecten doet, veel innovatie. “Ze willen graag meedenken hoe je bepaalde zaken ook op een andere manier kan doen.” Toch is het vooral de organisatie van de bouwplaats zelf en het hele component bouwplaatskosten waar volgens Hauer veel winst te behalen valt. “Door simpel te kijken hoe je een project het meest efficiënt in kunt richten, zoals we dat gewend waren bij kleinere projecten, valt er veel winst te behalen.”

Dennis Hauer – Architect director bij Urban Climate Architects

We bieden versnelling in de
circulaire bouweconomie.
Doe jij mee?