Skip to main content

Nederland Circulair in 2050 is een forse ambitie die het Rijk heeft gesteld. Wat betekent dit voor corporaties, ontwikkelaars, bouwers en gemeenten? Hoe hoog moet je de lat leggen om deze ambitie te bereiken? Om hier concreet antwoord op te geven is het programma ‘Samen Versnellen’ opgezet vanuit het ministerie van BZK en Cirkelstad . In deze online sessie op donderdag 17 maart nemen we je daar verder in mee.

Wat staat er op het programma in deze interactieve sessie?

  • Uit welke KPI’s bestaat circulair bouwen? Welke taal spreken we met elkaar? Wat is de minimale grens die we kunnen afspreken met elkaar? Tessa Verhulst van Alba Concepts – een van de ontwikkelaars van Het Nieuwe Normaal – licht toe wat dit inhoudt, gaat in op de diverse KPI’s en geeft aan welke ontwikkelingen er zijn. Daarnaast presenteert zij verschillende voorbeelden van eerdere afgenomen projectevaluaties die diverse leer- en verbeterpunten op projectniveau hebben opgeleverd.
  • En wat zijn de ervaringen uit de praktijk? Sabina van der Spek, projectmanager stadsontwikkeling gemeente Rotterdam en medewerker programma Rotterdam Circulair, heeft de deelname aan Samen Versnellen ervaren als een leerproces. Kijken naar waar je nu al mee bezig bent en naar waar kansen of belemmeringen zijn. Een van de projecten die Sabina inbracht, was een bouwontwikkeling aan het Dakpark. Zij is daarvoor projectmanager voor de verkoop van de grond.
  • Walter van Jaarsveld, werkorganisator BAM Bouw en Techniek, vertelt over de ontwikkeling van het multifunctionele onderwijsgebouw (MFO II) van Erasmus Universiteit Rotterdam, een van de duurzaamste universiteitsgebouwen van Nederland, en de inzichten die zij hebben opgedaan met de projectevaluatie van Het Nieuwe Normaal.

Voor het laatste onderdeel is jouw input belangrijk!
We vormen per marktsegment een groep: gebouw (woningbouw en utiliteit), gebiedsontwikkeling, biobased en infra. We zijn namelijk per marktsegment benieuwd wat jij van Het Nieuwe Normaal vindt. En of jij leerervaring wilt opdoen en delen om Het Nieuwe Normaal door te ontwikkelen. Zo kunnen we gezamenlijk toewerken naar een eenduidige en sectorbrede standaard voor circulair bouwen in 2023.

Voor een sessie met zoveel mogelijk impact:

  • We hebben tijdens deze sessie graag de juiste mensen aan tafel. Want ook hierna willen we écht stappen maken. We zoeken dus zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers uit verschillende marktsegmenten. Zowel beleidsmakers als projectleiders.
    Help jij mee? Deel dan zeker deze oproep of de uitnodiging die je per mail ontving.
  • Denk daarnaast alvast na of jij en collega’s circulaire leerervaring willen opdoen over een concreet bouwproject. Denk hiervoor aan projecten op het gebied van gebouw, gebiedsontwikkeling, biobased en infra (zowel nieuwbouw als renovatie). Je project is geschikt voor projectevaluatie als het minimaal in de DO-fase (definitief ontwerp) is.

Doe je mee?
Meld je uiterlijk woensdag 16 maart 13.00 uur aan bij Thirza Monster: thirza@icircl.nl

Steigers voor gebouw in aanbouw

Collegetour 1: Samen versnellen, ‘Het Nieuwe Normaal’
donderdag 17 maart, 15.00 – 17.00 uur, online

Meer informatie over Samen versnellen, Het Nieuwe Normaal lees je op de website van Cirkelstad.

Wil je weten wat er dit jaar nog meer op het programma staat? Je vindt het op icircl.nl/jaarprogramma2022
De pagina van het jaarprogramma is constant in beweging, omdat we het jaarprogramma steeds aanvullen en uitwerken. Naast een overzicht van de evenementen die we dit jaar voor en met je organiseren, vind je er de mogelijkheid om je aan te melden voor de CoP’s en andere bijeenkomsten.  

Meld je aan

Doe je mee?
Geef je dan voor 16 maart 13.00 uur op bij Thirza Monster: thirza@icircl.nl