Skip to main content

Ai… en voordat ik het wist, had ik al ‘ja’ gezegd op het verzoek of wij als partner van iCircl een column willen verzorgen. Natuurlijk, mooie uitdaging, maar hoe doe je dat? En schrijf ik dan een blog… of een column. Wat is het verschil eigenlijk? Gelukkig hebben we internet. Even googelen leert mij dat een column een persoonlijke visie en een vrije vorm heeft. ‘Creativiteit is belangrijker dan het volgen van de regeltjes’, vermeldt mijn internetbron. Mijn vrije vertaling: ‘regeltjes mogen creativiteit niet in de weg staan.’ Aha… een mooi aanknopingspunt voor deze eerste column.

Platform Groene Hart Werkt! (PGHW) bestaat door creativiteit: het vermogen om iets nieuws te scheppen. Deelnemers en partners binnen ons platform ontwikkelen gezamenlijk initiatieven op het gebied van circulaire economie. Al lang geen nieuwe wereld meer, maar wel een waarin nog veel creativiteit nodig is om te komen waar we willen zijn, denk ik dan. Een volledig circulair Groene Hart, in 2050 al… dat komt snel dichterbij.

Wat die gezamenlijkheid betreft, is het samenwerken met partners natuurlijk een handige. En met creativiteit in het achterhoofd ga je op zoek naar koplopers. Want hoewel je alleen misschien harder loopt, kom je samen nog altijd verder. Samen op weg naar dat ene doel. Creativiteit en samenwerken werken dan als kruisbestuiving. Een idee van de één werkt motiverend voor een ander, de motivatie van een ander weer inspirerend voor de één. Vice versa, heen en weer, met elkaar.

Creativiteit als rode draad

Wij zoeken die kruisbestuiving in verschillende sectoren. De bouwsector is er één van. Ook daar valt nog aardig wat te winnen als het gaat over de transitie naar circulaire gebiedsontwikkeling. iCircl en PGHW kunnen elkaar in deze sector op veel vlakken helpen en inspireren met creativiteit als rode draad. Ik ben ervan overtuigd dat de kruisbestuiving de komende tijd zijn vruchten gaat afwerpen.

Benieuwd hoeveel creativiteit dit gaat opleveren.

“Regeltjes mogen creativiteit niet in de weg staan.” – Ingrid de Galan

Ingrid de Galan – communicatie en organisatie Platform Groene Hart Werkt! en PINK Business – schrijft een regelmatig terugkerende column over wat haar opvalt in haar werk voor PGHW.