Skip to main content

De architect denkt te weten hoe een circulaire visie en ontwerp vorm te geven, maar is dat ook zo? Sluit dit aan bij de circulaire visie en ambitie van andere ketenpartners? En wordt ’t niet eens hoog tijd dat de rol van architect met z’n hoge hoed op de schop gaat? Dat hij voorbij de initiële vraag van de gebruiker kijkt en het algemeen belang dient, maar tegelijkertijd niet op de stoel van een opdrachtgever, aannemer of gebruiker gaat zitten. De architect is dan ook in deze sessie slechts toehoorder en vragensteller, en houdt zichzelf een spiegel voor.

De (online) Cirkelstad Community of Practice van 20 april aanstaande richt zich op architecten. U bent van harte welkom daaraan deel te nemen. Stuur ons een mail, dan krijgt u van ons de inlog-gegevens.

We gaan concreet aan de slag met:
• Wat is ieders circulaire visie en ambitie? Hoe zetten we deze centraal in projecten?
• Wat is de rol van de architect hierin?
• Hou houden we als ketenpartners de centraal gestelde ambitie overeind?