Skip to main content

Voor 19 partners werd op woensdag 9 oktober 2019 bij Inholland Delft een Community of Practice (COP) ‘Biobased materialen en circulaire praktijkvoorbeelden’ georganiseerd. Hiltrud Pötz was de spreker.

Voorstellen

Na het welkom door Nico van Hoogdalem, een voorstelronde van de deelnemers aan de hand van gekozen afbeeldingen en introductie van Inholland Delft, was het de beurt aan Hiltrud Pötz. Zij is deskundige op het terrein van duurzame, klimaat- en toekomstbestendige architectuur en stedenbouw.

Circulair Stadskwekerij ‘De Kas’

Na haar presentatie werd de groep in tweeën gedeeld en kwam de casus Stadskwekerij ‘De Kas’ ter tafel. Dit is nu een soort tuincentrum, waar cursussen worden gehouden en voorlichting gegeven. Deze locatie, omringd door woningen, moet gerevitaliseerd worden met zoveel mogelijk hergebruik van de bestaande materialen en circulair verbouwd.

Concrete ideeën voor de toekomst

Groep 1 nam als uitgangspunt eerst waarde te creëren en daarmee stap voor stap uit te bouwen. Groep 2 wilde zoveel mogelijk direct aan de slag met de al aanwezige materialen.  Beide groepen kwamen tot veel ideeën en oplossingen waarvan spreekster Pötz aangaf deze mee te nemen in het proces wat nu nog gaande is.

In de afsluiting gaven de deelnemers aan de vandaag gekozen vorm van praktisch na te denken over een actuele casus zeer te waarderen.