Skip to main content

Gemeentes hebben nu en in de toekomst hun handen vol aan circulair bouwen, ontwikkelen, onderhouden en ontmantelen. Want bij een integrale, duurzame en circulaire gebiedsontwikkeling komt veel kijken. Hoe houd je een goede balans tussen de diverse scopes infra, gebied en gebouwen? En hoe zorg je voor een leefbaar en duurzaam gebied dat ook beheersbaar en onderhoudbaar is?

Cirkelstad Het Groene Hart en Platform Groene Hart Werkt! organiseren in het kantoor van DWA in Gouda een bijeenkomst voor gemeenten. Deze bijeenkomst is de derde en laatste COP (Community of Practice) in de reeks bijeenkomsten voor deze regio.

In deze COP nemen diverse partijen je mee in hun expertise en ervaring van integrale gebiedsontwikkeling vanuit de invalshoeken gebied, gebouw en infra. Naderhand weet je beter bij wie je terecht kunt met je circulaire vraag en welke circulaire projecten er in ontwikkeling zijn in je regio.

kantoor DWA in Gouda

Duurzaam integraal ontwerpen, beheer en onderhoud

Cedrique Steenkamer neemt ons mee in de activiteiten van adviesbureau DWA (onze host deze middag) en gaat in op de keuzes en afwegingen die je moet maken in het duurzaam integraal ontwerpen, beheren en onderhouden van vastgoed.

herontwikkeling Merwede, Utrecht

Duurzame afwegingen bij integrale gebiedsontwikkeling

Merosch zoomt vervolgens in op welke duurzame afwegingen je moet maken in een integrale gebiedsontwikkeling en alle thema’s die daarbij komen kijken zoals circulariteit, energietransitie, biodiversiteit, klimaatadaptatie en leefbaarheid. Ook kijkt Merosch naar wat er in de regio in ontwikkeling is op dit gebied.

provinciale weg in Nederland

Infra-as-a-service

De Circulaire Weg heeft een partnerprogramma waarin zij met testprojecten onderzoek doen naar infra-as-a-service oftewel ‘iaas’. Voor het vervolg van het onderzoek zijn ze op zoek naar eigenaren en beheerders van infra die hun project willen aandragen voor dit onderzoek. Daarnaast presenteert De Circulaire Weg de resultaten van de eerste zeven testpilotprojecten met iaas.

stockfoto van landbouwgrond

Natte teelten tegen bodemdaling

Spaak Circular Solutions heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van natte teelten. Dit zou voor gebieden als het Groene Hart een welkome ontwikkeling zijn die op twee fronten winst kan boeken. Enerzijds biedt de ontwikkeling, opschaling en verkoop van natte teelten een nieuw businessmodel voor boeren. Daarnaast kan met die natte teelten gekeken worden naar biologische manieren om de wegzakking van de gebieden in het Groene Hart tegen te gaan.  

CoP Cirkelstad Het Groene Hart, dinsdag 20 september 2022

Tijden 

  • 13.30 uur: inloop
  • 14.00 uur: start bijeenkomst
  • 16.00 uur: einde bijeenkomst, start borrel

Locatie
DWA
, Harderwijkweg 7 in Gouda.

Aanmelden
Meld je aan door te mailen naar Rosano Derby: rosano@icircl.nl of vul uiterlijk maandag 19 september 16.00 uur het online formulier in.

Wil je weten wat er dit jaar nog meer op het programma staat voor Cirkelstad Zuid-Holland? Je vindt het op icircl.nl/jaarprogramma2022

De pagina van het jaarprogramma is constant in beweging, omdat we het jaarprogramma steeds aanvullen en uitwerken. Naast een overzicht van de evenementen die we dit jaar voor en met je organiseren, vind je er de mogelijkheid om je aan te melden voor de CoP’s en andere bijeenkomsten.  

Meld je aan

Heb je je al aangemeld voor deze Community of Practice?
Mail naar Rosano Derby: rosano@icircl.nl