Skip to main content

Geen tijd, geld of capaciteit, maar wel een behoefte: we plukten laaghangend fruit in gemeente Leiderdorp.

Zoek je een manier om circulaire kansen te implementeren maar heb je een gebrek aan medewerkers, een overvloed aan projecten in de wachtrij en daarmee een beperkt budget? Dan is een omvangrijk projectplan waarschijnlijk niet waar je op zit te wachten. Dat was het geval voor gemeente Leiderdorp. Circulariteit stond hoog op de agenda, maar hoe, wanneer en met welk geld? Daar gaven wij antwoord op.

Aandacht voor wat er niet toe doet

Kijken met een andere bril

Inderdaad. Door met een andere bril te kijken lieten we zien hoe je ook met beperkte middelen wel degelijk circulariteit kunt toepassen. Dit kunnen kleine stappen zijn, maar wel de eersten in de richting van circulariteit als basis. Met andere woorden: je plukt op lange termijn de vruchten van laaghangend fruit.

Hoe deden we dit?

We bekeken huidige ontwerpen en situaties om te bepalen welke onderdelen niet kritisch waren voor de planning, niet stonden voorgeschreven in handboeken en/of geen strikte kwaliteitseisen hadden. Door te kijken naar wat niet belangrijk was, wisten we waar de vrijheid voor circulaire implementatie lag.

We vonden meerdere projecten waar we direct circulariteit konden toepassen

Voor Leiderdorp resulteerde dit in een lijst van vijftien onderdelen die potentieel circulair benaderd konden worden. We presenteerden hen een lijst met alternatieven. Deze producten en processen mochten niet meer kosten en geen langere levertijd hebben dan de reguliere producten.

We vonden meerdere projecten waar we direct circulariteit konden toepassen, zoals werken met het certificaat BRL SVMS-007. Dit certificaat garandeert enerzijds transparantie over vrijkomende materialen, en vervolgens zicht op het correct verwerken van die materialen. Dat is stap 1. Stap 2 is veel van die materialen, zoals trottoirbanden, stoeptegels en opstuitbanden direct hergebruiken.

Case Details

Opdrachtgever

Hubrecht van der Marel & Arjen Boersma van Gemeente Leiderdorp

Samenwerkingen

Jaap Schotanus voor Biobound en Wytze Kuijper voor de Alternatieve Producten Catalogus 

Hulp nodig bij het bepalen en doorvoeren van laagdrempelige circulariteit?

Voor meer informatie over het grijpen van kansen en de aanpak van iCircl als het gaat om laaghangend fruit, neem contact op met Yael.

Neem contact op