Skip to main content

Welke uitdagingen ondervinden de respondenten uit de ontwikkelketen tijdens de transitie van het lineair ontwikkelen naar circulair ontwikkelen?

Bart Schuitemaker, 3e jaars student Ruimtelijke Ontwikkeling van de Haagse Hogeschool, verzamelde antwoorden op deze vraag bij ondernemingen uit de hele ontwikkelketen. Architecten, adviseurs, aannemers, projectontwikkelaars en corporaties hebben daaraan bijgedragen. Deze maand presenteerde hij de resultaten.

De uitdagingen die Schuitemaker noteerde zijn er in soorten en maten: bij samenwerking, draagvlak, innovaties, financiën en ontwerpstrategieën. Maar de vele respondenten werken aan die uitdagingen en komen op basis van hun ervaringen ook al met aanbevelingen.

Daarmee geeft het eindverslag van zijn stage praktische aanknopingspunten voor nieuwe stappen voor alle betrokkenen in de ontwikkelketen. Lees dat hele verhaal hier.