Skip to main content

Zonder partners geen Cirkelstad. En zonder spinners zijn we al helemaal nergens. Want zij zijn het die een Cirkelstad creëren, partners werven en zorg dragen voor een gevarieerd programma met bijeenkomsten voor de community (onze CoP’s; communities of practice). De spinners zijn het die ervoor zorgen dat we als netwerk samen leren, ontmoeten en doen.

(Bij)leren en ontmoeten

Daarom was de Cirkelstad partnerdag op Camp Common Grounds een eerbetoon aan de spinners van de verschillende regio’s. Daarnaast was 2 juni het moment om stil te staan bij het 5-jarig bestaan van de coöperatie Cirkelstad en wat we tot nu toe samen bereikt hebben.

Voor ons was de partnerdag een dag om inhoudelijk bij te leren en om partners en medespinners te ontmoeten. Het was de uitgelezen gelegenheid om (nieuwe) verbindingen te leggen en om samen te kijken waar we naartoe gaan met Cirkelstad. De afgelopen twee jaar hebben we veel partners vooral via het beeldscherm of de telefoon gesproken, dus het was fijn om iedereen fysiek te ontmoeten.

De gezamenlijke sessie over waar we met Cirkelstad naar op weg zijn, prikkelde ons. Want tijdens de sessie bleek weer eens dat we gezamenlijk de koers bepalen en dat iedereen mee kan denken over de richting die we volgen.

Onze spinners kijken terug

Rosano kijkt terug op de partnerdag: “Naast het reguliere programma, volgde ik het programma van Cirkelstad Jong. Ik vond het motiverend om andere young professionals uit het vakgebied te zien en spreken. De energie bij Cirkelstad Jong zorgt ervoor dat ik nog harder aan de circulaire kar wil trekken.”

Daar voegt Nico tenslotte nog aan toe: “Elke partner is een ambassadeur van het Cirkelstad netwerk. Zij zijn het die er, samen met de spinners, voor zorgen dat ons netwerk groeit. Dat zagen we op de partnerdag en dat zien we elke dag in Cirkelstad Zuid-Holland. Dat partnerschap, ook dat tussen onze stichting en start met 8, is wat ervoor zorgt dat we elkaar mee kunnen nemen in de transitie naar een circulaire economie. En voor ons gaat dat natuurlijk over ‘gebied, gebouw en grond-, weg- en waterbouw (GWW).”

Wil je meer lezen en zien van de partnerdag?
Je vindt het op de website van Cirkelstad.