Skip to main content

Donderdag 18 november kwamen de Cirkelstad Zuid-Holland partners online bij elkaar voor de tweede sessie met het thema ‘Skills voor de toekomst’. De vraag die daarbij centraal stond: hoe zorg je er als werkgever en betrokkenen in de circulaire bouweconomie voor dat werknemers hun kennis en skills (blijvend) ontwikkelen om hun werk zo goed mogelijk te kunnen invullen of hierdoor makkelijker van baan naar baan kunnen doorstromen?

Zo vertelde Dick van Veelen van de Vis Groep Technische Services Academy over het skillspaspoort. TNO, Volandis en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen maakten deze tool en de Vis Groep stelt zijn werknemers beschikbaar om de tool te testen.

De werknemers kunnen hun ‘technieken’ bijhouden in een app. Daarmee krijgen ze een duidelijk overzicht van de ontwikkelde kennis en ervaring die zij hebben opgedaan (zowel harde als zachte skills). De tool en bijbehorende begeleiding zorgen ervoor dat de werknemers flexibel om kunnen gaan met veranderingen en daadwerkelijk toekomstbestendig kunnen werken.

Circulair skills ontwikkelen

De circular skills van Purpose Works zijn gebaseerd op de LEAN-aanpak. Joris Belt legt uit dat ze werken met een feedbackloop vanuit een holistische aanpak om circular skills te ontwikkelen, de Plan-Do-Check-Act-loop.

Tegenwoordig worden Plan en Do in organisaties toegepast, maar Check en Act nog niet. Daardoor is er minder ontwikkeling in de organisatie en heb je kans achter te blijven. Als je de loop compleet maakt, kun je ervoor zorgen dat je onder andere bewustzijn creëert in de organisatie en daardoor meer draagvlak onder de werknemers.

pica-cirkel

Cirkelstad Academie

Jessica Broeders van Cirkelstad vertelde tenslotte hoe zij heeft de Cirkelstad Academie nieuw leven ingeblazen heeft. Je kunt nu gemakkelijk praktijkvoorbeelden, referenties en white papers inzien.

In een filmpje zie je hoe de academie er uitziet en wat je ervan kunt verwachten. Klik op de afbeelding hieronder om het filmpje af te spelen.

Hou voor een overzicht van de bijeenkomsten van volgend jaar ons en Cirkelstad in de gaten, want het jaarprogramma voor Zuid-Holland is zo goed als compleet!