Skip to main content

Hij noemt zich een verbinder en iemand die de vraag achter de vraag organiseert. Bij Cirkelstad is Nico van Hoogdalem de aanjager van het Bouwprogramma Zuid-Holland. “De kracht van het programma is dat wij met alle kennis die wij met elkaar binnen Cirkelstad opdoen, bedrijven, overheden en projecten kunnen helpen om daadwerkelijk van lineair naar circulair te gaan.”

Als het gaat om de nieuwbouwopgave en het verduurzamen van de bebouwde omgeving is de opgave in de provincie Zuid-Holland enorm.

“Gebouwen moeten van het gas af, nieuwe gebouwen moeten losmaakbaar worden gebouwd waardoor er geen afval meer geproduceerd wordt en ieder gebouw op zichzelf een grondstoffenbank is. Zo er zijn heel veel bouw- en gebiedgerelateerde vraagstukken waar partijen mee aan de slag moeten. Tegelijkertijd zie je partijen worstelen met de vraag hoe ze dat moeten aanpakken. “Inmiddels”, legt Van Hoogdalem uit, “hebben wij bij Cirkelstad door het hele land partners met kennis en ervaring om de marktvraagstukken en circulaire ambities te ondersteunen waar de iCircl opdrachtgevers gebruik van kunnen maken. Met die kennis helpen we bij het formuleren van de juiste vraag waarmee de opdracht gevende partij naar de markt kan gaan. Maar we kunnen ze ook bijstaan bij het contracteren of het circulaire geweten zijn bij de uitvoering. Met de opgedane kennis en ervaringen kunnen vervolgens anderen weer leren.”

Ervaring

Met het Bouwprogramma Metropool Regio Amsterdam (MRA) heeft Cirkelstad/C-creators nu ruim twee jaar ervaring. Inmiddels omvat dat programma een groot aantal projecten waar de circulaire kennis en ervaring van Cirkelstad wordt toegepast. “Het voordeel daarvan is”, benadrukt Van Hoogdalem, “dat we de lessen die daar zijn geleerd nu in het Bouwprogramma Zuid-Holland kunnen toepassen.”

Een voorbeeld daarvan is om bij gebiedsontwikkelingen integraal voor zowel bouw, mobiliteit, energie, klimaat en ondergrondse en bovengrondse infra, direct hele specifieke vragen te stellen waardoor men sneller tot duidelijke circulaire ambitie komt. “Met deze ambitie kan je marktpartijen uitdagen om de ontwikkeling zo circulair mogelijk te maken. Daardoor kun je sneller de juiste dingen doen.”

Het is de taak van Van Hoogdalem om vraagstukken op te halen. “Als voorman van het Bouwprogramma ga ik met de gehele bouwketen, van opdrachtgever en beheerder tot aan de maakindustrie aan de slag om bouwprojecten met een circulaire ambitie te realiseren. Het team van iCircl ondersteunt alle vraagstukken van overheden, project en gebiedsontwikkelaars en de uitvoerende bedrijven in de bouwketen om de projecten circulair te maken.” Nico streeft in eerste instantie naar zo’n tien projecten die opgepakt gaan worden.

Ondersteunen

Behalve Cirkelstad en het Bouwprogramma zijn ook ACCEZ en Innovation Quarter in de provincie ondersteunend aan de circulaire ambities. Hij ziet op dat vlak veel mogelijkheden om samen te werken. “We volgen ons eigen programma, maar ondersteunen waar mogelijk de partijen die eveneens een aanjaagfunctie binnen de circulaire bouwwereld kunnen hebben. Zo zijn we bijvoorbeeld onlangs in Rotterdam ook een strategische samenwerking met BlueCity aangegaan.”

Zo ontstaat er volgens hem ook steeds meer beweging rond circulariteit en worden innovaties waar mogelijk gezamenlijk aangejaagd. “Lange tijd werd de doelstelling ‘Nederland in 2050 circulair’ gezien als ‘dat zal wel en komt wel een keer’. Maar het begint bij bedrijven meer te leven. Je ziet bij alle partijen het gevoel en de urgentie ontstaan ‘we moeten er iets mee’ en wij worden steeds beter in het ondersteunen.”

Nico van Hoogdalem, aanjager Bouwprogramma Zuid-Holland

We bieden versnelling in de
circulaire bouweconomie.
Doe jij mee?