Skip to main content

Erik Visser, AT Osborne: ‘We helpen gemeenten en andere klanten de weg van juridisch complexe vraagstukken in duurzame gebiedsontwikkeling te behandelen. Minder risico’s, meer resultaat, daar het gaat om.’

‘De inrichting van de leefomgeving heeft een aanzienlijke invloed op het welzijn van de mens. Denk daarbij aan onbelemmerde mobiliteit, passende huisvesting en goede gezondheidszorg. AT Osborne draagt daaraan bij met duurzame oplossingen. Onze focus ligt op toekomstbestendige infrastructuur, een gezonde samenleving en een duurzame leefomgeving. Ons motto is: ‘Urban Matters, People Matter’.’ Met ruim 150 specialisten, consultants, (project)managers en juristen, werkt AT Osborne met haar opdrachtgevers aan het beste resultaat. Dat betekent betrokkenheid van A tot Z.’ Erik Visser, juridisch adviseur omgevingsrecht bij AT Osborne, vertelt.

‘Onze juristen helpen klanten met het realiseren van duurzaamheidsambities. Onze dienstverlening is breed om behelst het totale plaatje: het begeleiden van aanbestedingen, het opstellen van contracten, het schrijven van wet- en regelgeving en het implementeren van de Omgevingswet. Maar ook het maken van een beleid om dit naar ambities en doelstellingen te vertalen, is waar we in bijspringen. Want alleen dat is het complete plaatje: van visie en beleid tot en met de uitvoering. Oplossingen die juridisch houdbaar zijn en praktisch uitvoerbaar. Daar staat Legal Services voor. Om die reden kent AT Osborne een strategische samenwerking met de advocaten van AT Lawyers. ‘Door die samenwerking is de dienstverlening correct geregeld en kunnen wij ook advocaten inschakelen als dat nodig is. Zo bieden we integrale juridische dienstverlening aan.’

Niet eenvoudig, maar niet onmogelijk

‘Wij zien bij onze klanten dat ze hard aan de slag gaan om opgaven als de energietransitie, klimaatadaptatie, gezondheid en materiaalgebruik aan te pakken, het liefst integraal. Dat is niet eenvoudig. Kan het financieel uit en is er draagvlak onder de inwoners? Zijn oplossingen technisch te realiseren? Maar ook juridisch kan het een uitdaging zijn. In de praktijk zien we dat bouwregelgeving belemmerend werkt. Gelukkig laten gemeenten zich niet zomaar tegenhouden in hun missie om duurzaam bouwen door te voeren. Zo worden er allerlei juridische zijwegen gezocht om toch duurzaamheidseisen dwingend op te leggen. Maar dat is helaas niet zonder juridische risico’s.’

Minder risico’s met meer resultaat

‘De rechter heeft onlangs een streep gezet door een bouwcontract waarin de gemeente verdergaande eisen over klimaatadaptatie had opgenomen. Die waren in strijd met het Bouwbesluit. Ook zien we in de praktijk gemeentelijke regels over het verplicht gebruik van secundaire materialen waaraan aanvragen voor bouwvergunningen worden getoetst. Dat is niet toegestaan omdat het Bouwbesluit het onderwerp ‘duurzaam bouwen’ uitputtend regelt. Maar dat betekent niet dat de gemeenten met lege handen staan. Zo kunnen wel verdergaande eisen dan het Bouwbesluit in contracten opgenomen worden, op basis van gelijkwaardigheid. Wij helpen gemeenten om die weg te bewandelen. Altijd zoeken we met en voor onze klanten naar oplossingen met minder risico’s en meer resultaat.’

De belemmering zit ‘m vooral in hoe je met wet- en regelgeving omgaat

‘Wij leggen verbindingen: tussen betrokken partijen en tussen plannen en praktijk. Wij zijn vasthoudend, omdat wij uit ervaring weten dat voor elk vraagstuk een oplossing is. Hoe ver deze soms ook te zoeken lijkt in de dagelijkse, weerbarstige praktijk. Onze klanten zeggen dat ze het fijn vinden om te horen wat er juridisch wél kan. Dat er meer mogelijkheden dan beperkingen zijn. Vaak is de belemmering ook hoe je met wet- en regelgeving omgaat. Worden alle mogelijkheden benut die er wel zijn? Of is het antwoord ‘het kan niet’ een automatisme die minder risicovol is maar waarmee mooie kansen onbenut blijven. Het recht is niet altijd belemmerend maar dus wel hoe je ermee omgaat.

Een juridisch doordachte hefboom

Wij helpen bij het herkennen en toepassen van de mogelijkheden. Dat doen we door interim- en advieswerk maar ook door het geven van trainingen en het publiceren van inhoudelijke content zoals papers over circulair bouwen en gebiedsontwikkeling. Zo proberen we een hefboom te creëren zodat meer mensen in mogelijkheden gaan denken en beweging tot stand komt. Alleen als we het met zijn allen doen dan kan een duurzame leefomgeving werkelijkheid worden. Dat is ons streven en daar zetten we ons voor in.’

Wil jij binnen jouw gemeentelijke organisatie de mogelijkheden van circulaire gebiedsontwikkelingen, of misschien wel onmogelijkheden ombuigen naar een mooie kans? AT Osborne en AT Lawyers zijn als partners van iCircl regelmatig betrokken of aanwezig bij onze Communities of Practice.