Skip to main content

Voor Michel Baars, directeur van New Horizon Urban Mining, is de transitie waarin we zitten vooral een samenspel tussen de markt en het publieke domein. De Bouwagenda is in zijn ogen de plek waar beide partijen elkaar raken. Marktpartijen laten zien dat het sneller kan dan beleidsmakers nu nog vaak denken. “Het onvoorwaardelijk delen van kennis zorgt voor versnelling.”

Delen van kennis niet makkelijk

Helaas ziet Baars dat partijen het delen van kennis vaak niet makkelijk vinden. “En dan bedoel ik kennisdelen zonder dat dat direct tot een opdracht leidt of een aantekening op de bank van wederdiensten. Je wordt er kwetsbaar van. Als je bereid bent alles te delen wat je weet zul je beter moeten worden omdat je concurrent jouw kennis morgen ook weet. Het wekt een bepaalde drive op om heel eager te zijn op de eigen ontwikkeling.”

Terugwinnen van bouwmaterialen

Hij startte vier jaar geleden met New Horizon dat zich volledig richt op het terugwinnen van bouwmaterialen en -producten uit bestaande gebouwen, zodat deze weer volwaardig in een nieuw project kunnen worden hergebruikt. “95 procent van mijn klanten hebben geen circulaire ambities. Ik werk aan concepten die opschaalbaar en vooral concurrerend zijn met lineair. Ik geloof er niet in dat wij de vastgoedwereld moeten overtuigen van de noodzaak van een circulaire economie. Niet de visser moet het aas lekker vinden maar de vis. Ik houd hen iets voor waar ze op toehappen en dat is gewoon geld. Als ik goedkoper, sneller of  bereid ben om meer risico’s te nemen, dan gaan ze met mij werken. En als ik daarmee mijn circulaire ambitie realiseer, is dat hartstikke fijn.”

Snelle ontwikkeling

Tegelijkertijd zegt Baars zich zorgen te maken over het adaptieve vermogen van overheden en het grote bedrijfsleven. “Behalve circulariteit hebben we in de sector te maken met digitalisering en robotisering die elkaar enorm versnellen. Maar dat wordt door overheden en het grote bedrijfsleven onvoldoende onderkend. De ontwikkelingen gaan zo snel dat beleid nodeloos achterloopt.”

Michel Baars New Horizon Urban Mining

We bieden versnelling in de
circulaire bouweconomie.
Doe jij mee?