Skip to main content

Enthousiasme en nieuwsgierigheid hadden de boventoon bij de deelnemers tijdens de kick-off van het Nieuwe Normaal Zuid-Holland op dinsdag 20 september. De komende maanden gaan de vertegenwoordigers van onder andere provincie, bouwbedrijven, architecten, ontwikkelaars en woningcorporaties aan de slag om te werken aan een eenduidige en sectorbrede standaard voor circulair bouwen in Zuid-Holland. Dit op basis van het programma Samen Versnellen: Het Nieuwe Normaal. Uiteindelijk moet dit leiden tot een handreiking om de opgedane kennis te kunnen delen.

“Onze ambitie is een nieuwe gedragen norm met haalbare en ambitieuze prestaties op het gebied van circulair bouwen”, zo trapte Tessa Verhulst van Alba Concepts de kick-off bijeenkomst af. Samen met Cirkelstad Zuid-Holland begeleidt Alba Concepts de deelnemers om circulair bouwen in de provincie Zuid-Holland een stap verder te brengen.

Deze eerste bijeenkomst stond dan ook vooral in het teken van kennismaken. “We hebben een diverse groep die uit zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bestaat. Dat is heel fijn”, aldus Thirza Monster van Cirkelstad Zuid-Holland.

Halen en brengen

Het kennismakingsrondje maakte snel duidelijk dat de deelnemers zowel kennis komen halen als brengen. Vooral dat laatste is niet geheel onbelangrijk. Immers, het is de bedoeling dat de deelnemende partijen een project aandragen die op basis van Het Nieuwe Normaal de komende tijd een evaluatie krijgt. Zo brengt Mark Compeer van Nice Developers het project SAWA in dat momenteel op de Lloydpier in Rotterdam verrijst. SAWA gaat 15 verdiepingen tellen en wordt van hout gebouwd (we kwamen dit project ook tegen tijdens de CoP van Cirkelstad Rotterdam in juni dit jaar). “Wij doen aan dit programma mee om nog meer kennis over circulariteit op te doen om het straks nog beter te kunnen doen”, aldus Compeer. Robert Platje van Mei architects and planners en ook betrokken bij SAWA zei te hopen vooral bij koplopers te zitten die vooroplopen. “Ik hoop te kunnen leren om het nog beter en slimmer te doen. Op mijn beurt kom ik ervaring brengen met wat we het gezondste gebouw van Nederland noemen.”

Erik Versteeg van BIK bouw is in opdracht van woningcorporatie Wooncompas, ook één van de deelnemers, bezig met de ontwikkeling en realisering van 102 appartementen sociale huur. “Het project verkeert nog in de initiatieffase en we hebben een goede samenwerking met de opdrachtgever. Ik kom ook kennis en kunde halen bij gelijkgestemden. Als bouw willen we een stap maken, maar die stap kun je alleen samen maken.”

Samenwerking

Vooral dit laatste is, zo benadrukte Tessa Verhulst, ook de kern van Het Nieuwe Normaal. “De samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers moet leiden tot een eenduidiger en sectorbrede standaard voor circulair bouwen.” Founding fathers van het programma Samen Versnellen: Het Nieuwe Normaal zijn Cirkelstad en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Opdrachtgevers, opdrachtnemers, experts en de TU Delft en Accez als wetenschappelijke borging, ontwikkelen een nieuwe gedragen norm die het circulair bouwen gemeengoed moet laten worden.

De bedoeling is dat de 1.0 versie daarvan in de loop van volgend jaar het licht gaat zien. Uiteindelijk moeten evaluaties van projecten laten zien wat er op circulair vlak mogelijk is en wat uiteindelijk als norm kan gaan gelden. Momenteel is de 0.3 versie klaar. Het is ook deze versie die Verhulst tijdens de kick-offbijeenkomst toelichtte. Op basis van Het Nieuwe Normaal kunnen projecten scoren op materiaalgebruik en thema’s als energie, water, sociale aspecten en management. Daarnaast krijgen  projecten een evaluatie  op subthema’s als omgang met afval, milieu-impact & materiaalgebruik, adaptief vermogen en gezonde materialen. Jeannet van Waterschoot, werkzaam bij Woningcorporatie Trivire in Dordrecht, benadrukte dat de corporatie bezig is met het formuleren van circulaire doelstellingen. “Met Het Nieuwe Normaal kunnen we dat laten omslaan naar de praktijk.”

Tijdens de presentatie van Verhulst vroeg Robert Platje zich af waarom biodiversiteit niet als thema is opgenomen. “Vooral omdat biodiversiteit een belangrijke rol speelt bij gezond wonen en gezond leven. In een nieuwe norm moet je dat toch meenemen?” Verhulst erkende het belang ervan. “Maar binnen het Nieuwe Normaal is focus gekozen voor circulariteit met betrekking tot materialen. Water en energie zijn hierin ook als grondstofsoort benaderd. Biodiversiteit is belangrijk. Alleen springen we bij het programma Samen Versnellen: Het Nieuwe Normaal in het gat op het gebied van circulariteit dat het grootste is.”

Vervolg

De komende weken gaan de deelnemers op basis van de checklist Het Nieuwe Normaal hun project evalueren. Daarna volgt er een gezamenlijke bijeenkomst waarbij de scores van de projecten op de thema’s van het Nieuwe Normaal worden gedeeld. Vervolgens komt er nog een sessie waarbij de deelnemers gaan bespreken hoe zij de opgedane circulaire kennis in de projecten kunnen gaan toepassen. In februari, tijdens de Week van de Circulaire Economie, krijgt het provinciebestuur de Handreiking Het Nieuwe Normaal Zuid-Holland overhandigd en wordt deze ook online via iCircl/Cirkelstad gedeeld.

Meer weten?
Meer informatie en/of ook meedoen met Het Nieuwe Normaal?
Neem contact op met Thirza Monster via thirza@icircl.nl.

Wil je weten wat er dit jaar nog meer op het programma staat?
Je vindt het op icircl.nl/jaarprogramma2022