Skip to main content

De gemeenten binnen Economie071 en mboRijnland zijn aangesloten bij de landelijke coöperatie Cirkelstad en vormen daarmee Cirkelstad regio-071. Door deze samenwerking wordt op de schaal van de brede Leidse regio actief kennis gedeeld over circulair bouwen en wordt het netwerk op dat terrein bij elkaar gebracht. Op woensdag 4 december werd dit netwerk verder uitgebreid met maar liefst vijf nieuwe leden vanuit het bedrijfsleven.

Samen impact maken

Yvonne van Delft, wethouder van onder andere Economie van de gemeente Leiden en voorzitter van Economie071: ‘Ik ben ontzettend blij dat deze bedrijven nu actief partner zijn van onze regionale samenwerking op het gebied van circulair bouwen. Als regio hebben we een enorme bouwopgave. In Leiden bouwen we de komende jaren alleen al 8.500 woningen. We hebben daarbij elkaars kennis en kunde nodig om echt stappen te kunnen maken richting circulair bouwen en gebiedsontwikkeling, verwaarden van reststromen en circulair inkopen. Alleen met elkaar kunnen we de doelstelling halen van een volledig circulaire economie in 2050’.

Jacco Knape, wethouder van onder andere Duurzaamheid in de gemeente Katwijk: ‘De nieuw aangesloten bedrijven versterken niet alleen het bestaande netwerk. Zij bieden ook kansen voor het aangaan van nieuwe samenwerkingen om in de regio duurzaam te bouwen. Bijvoorbeeld in Valkenburg, waar we een nieuwe wijk met 5000 duurzame woningen gaan bouwen, of de plannen voor het creëren van duurzame schoolgebouwen. Door samen de schouders te zetten onder duurzaam bouwen kunnen we echt impact maken in de regio.’

Nieuw aangesloten bedrijven

De nieuw aangesloten bedrijven zijn:

  • Van der Hulst Bouwbedrijf
  • KRV Bedrijfshuisvesting
  • Popma ter Steege architecten
  • PLNT (centrum voor innovatie en ondernemerschap)
  • Architect by Co-Creation.

In 2020 worden diverse bijeenkomsten gehouden rondom bouwthema’s die van belang zijn voor de brede Leidse regio. Hier zullen de genoemde bedrijven, de andere partners van Cirkelstad regio-071 en bedrijven uit het landelijke netwerk van Cirkelstad elkaar ontmoeten.

Cirkelstad

Cirkelstad is een landelijke coöperatie waar expertise rondom circulair bouwen samen wordt gebracht. Net als binnen Economie071 wordt gewerkt met vertegenwoordiging uit de werkvelden ondernemers, onderwijs en overheden. De samenwerking Cirkelstad regio-071 is passend vanwege de sterke relatie met de regionale verstedelijkingsopgave en de strategie voor bedrijventerreinen. Bedrijven met kennis en kunde of een ambitie op het gebied van circulair bouwen worden van harte uitgenodigd om aan te haken bij het netwerk.

Meer informatie via economie071.nl en cirkelstad.nl.
Contactpersoon voor Cirkelstad is Nico van Hoogdalem: nico@icircl.nl.

De nieuwe leden vanuit het bedrijfsleven

Van der Hulst Bouwbedrijf

Richt zich op innoveren door traditioneel vakmanschap te verbinden met nieuwe inzichten en technieken rondom duurzaam en energiezuinig bouwen. Winnaar van de regionale duurzaamheidsprijs 2019 met een concept van een demontabele woning.

KRV Bedrijfshuisvesting

KRV Bedrijfshuisvesting gaat in de Leidse regio concreet aan de slag met projecten en initiatieven op het gebied van circulaire bouw van bedrijfshuisvesting. Door het lid te worden van Cirkelstad regio-071 maken zij nu deel uit van het Leidse regionetwerk van ondernemers en kennispartners die hiermee ook aan de slag willen.

Popma ter Steege architecten

Josse Popma is vanuit dit architectenbureau betrokken bij uitdagende projecten als het gaat om het circulair ontwikkelen van gebouwen. Mooie voorbeelden hiervan zijn het Nucleus Building van BaseClear, De Stal en de nog te bouwen Biopartner 5, allemaal gelegen op het Leiden BioSciencepark. Daarnaast is het bureau betrokken bij de ontwikkeling van het Open Innovatielab en het Paviljoen op The Field in stationsgebied Leiden.

PLNT, centrum voor innovatie en ondernemerschap

Bastiaan de Roo is directeur van broedplaats PLNT. PLNT is projectleider van The Field in stationsgebied Leiden. Samen met Cirkelstad creëren zij daar een plek waar het nieuwe bouwen wordt tentoongesteld en waar alle bedrijven binnen de bouwsector hun vernieuwende circulaire bouwoplossingen kunnen laten zien.

Architect by Co-Creation

Persoonlijke aandacht gecombineerd met vakmanschap. Dat is kortweg Architecture by Co-creation. Kees Klomp wil met dit bureau zijn kennis en ervaring vanuit een groot bureau combineren met de minimale overhead en maximale flexibiliteit van een klein bureau. Architecture by Co-creation staat open voor nieuwe samenwerkingsverbanden en minder traditionele rollen die vooral nodig zijn om te komen tot een circulair architectuur proces.

We bieden versnelling in de
circulaire bouweconomie.
Doe jij mee?