Skip to main content

Tanja Voogd, business developer bij InnovationQuarter (IQ) ziet dat het momentum rond de transitie naar een circulaire economie aan het ontstaan is. Tegelijkertijd vindt zij dat het allemaal soms te complex wordt gemaakt. “We willen het ook allemaal tegelijk waardoor het uiteindelijk stokt en het niet van de grond komt.”

Circulair beton

Binnen Innovation Quarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland, werkt Voogd nu zo’n vier jaar aan het thema circulair. “We werken samen met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties aan innovaties, nieuwe businessmodellen – zoals ‘Smart Space as a Service’ –  en aan het ontwikkelen van (nieuwe) clusters en waardeketens voor de regio Zuid-Holland.” Voor de bouw is zij momenteel een verkenning aan het doen naar de waardeketen voor circulair beton. “Met de markt zijn we in gesprek over het realiseren van schaalbare impactvolle business cases, bijvoorbeeld op het gebied van CO2 mineralisatie als grondstof voor beton. En hoe kunnen we grotschalig beton hergebruiken en hoogwaardig toepassen.”

Innovatie en ketensamenwerking

De circulaire economie vraagt om innovatie en om een ketensamenwerking. Maar ondernemers kennen volgens Voogd vaak de bedrijven in hun keten niet goed. “Het bouwen aan die nieuwe ketens voor de regio, dat is waar ik dagelijks aan werk. Cirkelstad is daar een belangrijke partij in, zij verbinden netwerken. Het bouwprogramma kan vervolgens verschillende vraagstukken oppakken en in projecten het circulaire geweten zijn.”

Complex

Tegelijkertijd vindt zij dat we het met elkaar soms te complex maken. “Begin met het versimpelen, pak eerst één product, onderzoek welk businessmodel voor jouw interessant is, of hoe je een productontwerp kan aanpassen, welk materiaal zou je kunnen vervangen met een duurzame variant? Zo creëer je een startpunt”, zegt Voogd die van oorsprong bioloog is. “Mijn persoonlijke ambitie is dat we snel binnen de draagkracht van de aarde gaan handelen. We gebruiken nu wereldwijd 1,7 planeet per jaar. En als we allemaal leven als in Nederland hebben we jaarlijks zelfs 3,4 planeet nodig. Laten we daarom veel meer in harmonie met de planeet gaan leven.”

Tanja Voogd, business developer energie & circulair Innovation Quarter

We bieden versnelling in de
Circulaire bouweconomie, doe jij mee?