Skip to main content

Een nieuw circulair taxatiemodel laat de waarde van grondstoffen en materialen in bestaande gebouwen zien. Dit is een belangrijke stap in de transitie naar een circulaire economie. Zakelijk en financieel adviseur JLL ontwikkelde de ‘Wearthy Taxatie’ samen met New Horizon, NIBE en Grant Thornton. Elke taxatie van maatschappelijk, gemeentelijk en commercieel vastgoed door JLL bevat vanaf nu een taxatie van de materialen.

In een circulaire economie staat het sluiten van kringlopen centraal. Dat betekent dat producten, materialen en grondstoffen zo lang mogelijk hun waarde behouden. Anders gezegd: zoveel mogelijk dingen zo goed mogelijk hergebruiken. Daarbij is het cruciaal om te weten waar materialen zich bevinden (met materialenpaspoorten) maar ook hoeveel deze materialen waard zijn. Het circulair taxatiemodel ‘Wearthy Taxatie’ maakt de prijs van materialen duidelijk. Zo weten vastgoedeigenaren niet alleen wat hun gebouw waard is, maar ook wat de waarde van de gebruikte materialen is. Op die manier worden zij zich bewust van de financiële waarde die verloren gaat als zij grondstoffen verspillen, bijvoorbeeld door het gebouw niet-circulair te slopen.

Momenteel hecht men nog weinig waarde aan materialen. Maar dat gaat veranderen, verwacht algemeen directeur Mantijn van Leeuwen van NIBE. “Vandaag de dag worden in de grondstofprijzen geen externe effecten meegenomen. Wanneer we kijken naar de milieu-impact die winning, productie en verwerking veroorzaakt, wordt de prijs van grondstoffen te laag ingeschat. De verwachting is dat dit zal veranderen. Met de druk op het klimaat en de leefomgeving, en de beheersing van de door de mens veroorzaakte uitstoot, is het noodzakelijk externe effecten in grondstofprijzen te verwerken.”

Bron: www.duurzaambedrijfsleven.nl/circulaire-economie/33289/circulaire-economie

Download document

We bieden versnelling in de
Circulaire bouweconomie, doe jij mee?