Skip to main content

Eén van onze onderzoekers is Rick Gorter, student Civiele Techniek van de Haagse Hogeschool. Zijn project betreft het verzamelen van best practices op het gebied van aanbesteding en contractvorming.

In dit onderzoek worden de bepalende factoren verkend binnen een aanbestedingsstrategie bestaande uit de aanbestedingsvorm en de contractsvorm. Om van een lineair inkoop proces over te stappen naar een circulaire dienen er processen binnen het aanbesteden te veranderen. Welke partij kan de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van deze nieuwe processen het beste op zich nemen? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden bij het kiezen van de juiste strategie? En wat betekent dit voor projectmatige beheersaspecten zoals tijd en geld?

Om dit onderzoek te kunnen valideren verzamelen wij kennis en ervaring vanuit het werkgebied. Na validatie hebben wij dan een model voor de mogelijkheden van circulaire aanbesteding bij uw project.

Heeft u een project waarmee ervaring is opgebouwd over circulair aanbesteden en contractbeheersing? Doe dan mee met dit onderzoek door deel te nemen aan een korte interview waar informatie over uw project gedeeld wordt. Stuur daarvoor een mail naar R-Gorter@outlook.com