Skip to main content

Hoe maak je gedegen afwegingen tussen volume, kwaliteit en plek als het gaat om circulair bouwen? Om antwoorden te vinden op die vraag, bezoeken we op donderdagmiddag 6 oktober een aantal circulaire, sociale woningbouwprojecten in Rotterdam en Ridderkerk. Tijdens deze tour wisselen we uit welke stappen woningcorporaties al hebben gezet rondom circulair bouwen. Welke afwegingskaders gebruiken zij, waarom en hoe maken zij bepaalde beslissingen rond circulair bouwen en welke lessen hebben zij hiervan geleerd? Daarnaast zullen ook producenten aan bod komen met concepten voor circulaire woningbouw. Wat is er al mogelijk en hoe onderscheiden zij zich?

Leernetwerk voor woningcorporaties

Woningcorporaties hebben een enorme opgave. Circulariteit wordt dikwijls ervaren als meer tijd, meer menskracht, een grotere complexiteit en meer geld in plaats van het bieden van meervoudige waardecreatie. Echter, de urgentie is er om toekomstbestendig te ontwikkelen. Laten we dan ook vooral van elkaar leren en niet telkens het wiel opnieuw uitvinden. Want de goede voorbeelden zijn er! En wie weet dient deze tour als opmaat naar een structureel leernetwerk gericht op woningcorporaties in Zuid-Holland!

Deze tour is met name interessant voor – hoe kan het ook anders – woningcorporaties. Maar uiteraard zijn gemeenten, projectontwikkelaars, aannemers, architecten en leveranciers die zich bezighouden met sociale woningbouw ook van harte welkom!

Programma

12.30 – 13.30 uur: Rondleiding renovatie Wolphaertstraat
Woonstad Rotterdam & Superuse Studios

Woningcorporatie Woonstad Rotterdam sloeg de handen ineen met de bewoners van de Wolphaertstraat om 46 woningen en 6 ruimtes voor maatschappelijk gebruik ingrijpend te verbouwen. Zoveel mogelijk hergebruikte materialen en eigen ideeën en wensen van de bewoners zijn onderdeel geweest van de renovatie. Met hulp van architect Superuse Studios en aannemer BIK bouw werkte de woningcorporatie aan het waarmaken van die circulaire ambitie. De keukens zijn geleverd door TheNewMakers.

Dit project zag je eerder dit jaar ook in de virtuele inspiratietour door Rotterdam.

14.00  – 15.00 uur: Rondleiding nieuwbouw Stadhouderslaan
Wooncompas & StartBlock

Wooncompas zet zich als vooruitstrevende woningcorporatie in voor het bieden van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. Duurzaamheid en woongenot zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Voor project Stadhouderslaan heeft Wooncompas, mede in het kader van circulariteit, samenwerking gezocht met drie partijen: Struikroven, New Horizon en StartBlock en heeft 32 StartBlock woningen geplaatst.

StartBlock bouwt lichte en circulaire drielaags woningen met een woonoppervlak van slechts 50 m2 en een circulariteitspercentage van 93%. De houten woningen komen kant-en-klaar uit de fabriek, voorzien van een keuken, badkamer en toilet.

15.30 – 17.00 uur: Rondleiding en borrel fabriek TheNewMakers

TheNewMakers ontwikkelt producten voor de bouw op verschillende schaalniveaus: van Stoel tot Stad! Doordat zij gebruik maken van volledig digitale productie hoeft geen product hetzelfde te zijn. Ze kunnen oneindig variëren in afmetingen, materialen en details. Door hun producten te combineren ontstaat een integrale totaaloplossing. Zij kan een compleet bouwpakket voor woningen leveren door combinatie van hun prefab badkamer (ComfortCabin), circulaire keuken (NOWA Kitchen) en high-end meubilair (Fabrikoos). In combinatie met hun circulaire casco bouwsysteem voor grondgebonden woningen. Zo ontstaat een volledig integrale turn-key Flexwoning: voor permanente woningbouw (hun ‘Uuthuuske’) of voor recreatiedoeleinden (zoals de Diamond Suite).

Wil je weten wat er in 2022 op het programma staat?
Je vindt het op icircl.nl/jaarprogramma2022

De pagina van het jaarprogramma is constant in beweging, omdat we het jaarprogramma steeds aanvullen en uitwerken. Naast een overzicht van de evenementen die we dit jaar voor en met je organiseren, vind je er de mogelijkheid om je aan te melden voor de CoP’s en andere bijeenkomsten.