Skip to main content

Judith Schueler, directeur van ACCEZ, ziet wel iets in een kruisbestuiving tussen het Bouwprogramma Zuid-Holland en haar kennisprogramma. “Het is belangrijk om bij de ontwikkeling van gebouwen, wijken en gebieden stil te staan bij de vraag wat leren we hier nu van? Wat werkt wel of juist niet? Soms is het daarom belangrijk om  te vertragen om te kunnen versnellen.”

Kennisprogramma

ACCEZ is het kennisprogramma van de provincie Zuid-Holland, het Zuid-Hollandse bedrijfsleven en universiteiten voor het stimuleren van de circulaire economie. “Wat wij doen”, legt Schueler uit, “is wetenschappers, ondernemers en beleidsmakers met elkaar verbinden. Dat zijn werelden die elkaar normaal niet zo snel tegenkomen. Doel daarvan is om mét elkaar tot concrete antwoorden te komen op vraagstukken.”

Kennis wordt een wegwerpproduct

Volgens Schueler dreigt kennis een wegwerpproduct te worden. “Daarmee bedoel ik dat er nog steeds onderzoeksprojecten worden uitgevoerd waarvan er met het resultaat niet of nauwelijks iets wordt gedaan. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat de gezamenlijk opgebouwde kennis  ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers ondersteunt bij het realiseren van de transitie. Dat is wat we doen.”

Mogelijkheden

Scheuler ziet daarom mogelijkheden om vraagstukken die bij het Bouwprogramma  oor Zuid-Holland komen bovendrijven op te pakken. “Door concrete projecten in Zuid-Holland te gaan draaien gaan we ontzettend veel leren over circulair bouwen en circulaire gebiedsontwikkeling. Als je daar wetenschappelijke kennis aan toevoegt kun je generieke lessen trekken die van waarde zijn voor beleid en voor de hele bouwsector. Wat kun je leren van bijvoorbeeld de Binckhorst, waar ACCEZ al onderzoek doet, voor toepassingen in de Spaanse Polder of Merwe-Vierhaven, en vice versa?”

Grote veranderingen

De omslag naar duurzaam bouwen vraagt om grote veranderingen. Dat daarvoor soms een stapje  rustiger moet worden gezet om daarna weer te versnellen is volgens haar logisch. “Het is goed om even de rust te pakken en de tijd te nemen om te kijken hoe nieuwe partijen elkaar kunnen leren kennen en  vertrouwen om zo nieuwe netwerken te vormen die nodig zijn voor de circulaire valuecase van morgen. Natuurlijk moeten we ook doen, maar om circulariteit te versnellen is ook richting nodig. En goede gezamenlijke opgebouwde kennis is daarvoor de basis.”

Judith Schueler, directeur kennisprogramma ACCEZ

We bieden versnelling in de
Circulaire bouweconomie, doe jij mee?