Skip to main content

Dat de Vlietzone langs de Voorschoterweg een bedrijventerrein wordt, ligt voor de hand, maar is nog geen uitgemaakte zaak. Er kan ook een nieuwe woonwijk verrijzen en de bomen die er nu staan, blijven sowieso behouden. Dat antwoordt wethouder Yvonne van Delft (GroenLinks) op vragen van het SP-raadslid Ries van Walraven.

De Vlietzone is het gebied dat wordt omringd door sportpark de Vliet, de Voorschoterweg, het complex van de waterzuivering en het water van De Vliet. In die rechthoek staan barakken waar diverse verenigingen onderdak hebben zoals een kindervakantieclub Jeugddorp, een muziekvereniging en een hondenclub. Ook de stenen onderkomens van Road Runners en LCKV staan er.

Het afgelopen najaar werd er een rapport gepresenteerd over bedrijfsterreinen in de regio. Daarin stond dat de Vlietzone mogelijk wordt omgevormd tot een nieuw Leids fabrieksgebied voor bedrijven die elders moeten verdwijnen of willen uitbreiden. Een onderzoek moet begin dit jaar uitwijzen of het beoogde domein daar ook geschikt voor is.  Van Walraven is daar hoe dan ook op tegen. Want er gaat groen verloren en de diverse clubs worden met een ongewenste en kostbare verhuizing opgezadeld, redeneert hij. Verenigingen hebben inderdaad al laten weten niet blij te zijn met het geschetste vooruitzicht.  Wethouder Van Delft antwoordt nu dat het nog niet vaststaat dat er een bedrijventerrein komt en de sport- en spelorganisaties moeten verkassen. Ook een woonwijk behoort volgens de wethouder tot de mogelijkheden. Een sport- en recreatiegebied eveneens. Ernaast, op de voetbalvelden van sportpark De Vliet, verrijzen binnenkort immers een schaatshal en een overdekt zwembad.

Deze maand begint de gemeente met gesprekken en bijeenkomsten over de toekomst van de Vlietzone. Daarvoor zijn zowel het lokale bedrijfsleven uitgenodigd als vertegenwoordigers van de ’inwoners’ van de barakken. Over de mogelijke uitkomst daarvan wil Van Delft niet speculeren. Aan Van Walraven schrijft ze: ’Het is nog te voorbarig om daar uitspraken over te doen.’

De eerste bijeenkomst voor bedrijven heeft komende vond 14 januari jl. plaats in het gemeentehuis van Leiderdorp. Twee dagen later waren ’ondernemers, belanghebbenden en raadsleden’ uit Leiden en Oegstgeest welkom op een kleine conferentie.

Bron: Leidsch Dagblad 09-01-2020

We bieden versnelling in de
Circulaire bouweconomie, doe jij mee?