Skip to main content

Noor Huitema, co-founder van Copper8 ziet diverse mooie circulaire voorbeelden en nog meer daarvan in de pijplijn zitten. “Dan is het toch gek dat we circulariteit nog steeds niet als standaard hebben? Dat heeft alles te maken met het feit dat we vastzitten in spreadsheets, ingesleten patronen een een grote dosis wantrouwen. Hieruit stappen en circulair gaan bouwen is eng en tegelijk heel leuk, laten we het vooral proberen en stappen gaan maken door het met z’n allen te gaan doen.

Snelle stappen zetten

Ze juicht het Bouwprogramma Zuid-Holland dan ook toe. “Hoe meer je partijen met dezelfde mindset en vanuit opdrachtgeverschap bij elkaar kunt brengen hoe beter. Door massa in de markt te zetten kan je opdrachtnemende partijen volume bieden en kunnen we sneller stappen zetten.” Vooral de grootschaligheid ziet zij als een pluspunt. Tegelijkertijd weet ze uit ervaring dat er bij vooral grootschalige projecten veel belangen komen kijken en het tijd kost om het in beweging te brengen.

Aanhaken

Zo is Copper8 betrokken bij Lincolnpark, een project van Bouwprogramma Metropool Regio Amsterdam. Bij Haarlemmermeer moet de circulaire wijk van de toekomst komen. “Verschillende belanghebbenden maken het proces erg complex. En juist omdat het complex is en langer duurt, is het lastig om alle partijen aangehaakt te houden als een vervolgstap uitblijft.” Volgens Noor moet daarom binnen een Bouwprogramma veel aan stakeholdermanagement worden gedaan, en bestuurders in een vroeg stadium aanhaken zodat de vaart in het proces blijft.

Kansen

Haar ambitie is om vanuit “het doen ervaren wat het is en daarmee de wereld veranderen. En heel goed kijken naar een procesmatige opschaling en zeker niet alleen in technische zin. Over het algemeen”, voegt ze er aan toe, “zie ik alleen maar kansen. We staan in een fantastische tijd waarin we kunnen experimenteren, nieuwe dingen kunnen doen en kunnen kijken of we dat ten goede van de wereld kunnen laten komen. Je hebt wel duizend wegen die naar Rome leiden. Er is niet één waarheid maar met elkaar het pad ontdekken levert heel veel mooie, spannende en enge momenten op. Maar wel met heel veel plezier.”

Noor Huitema, co-founder Copper8

We bieden versnelling in de
Circulaire bouweconomie, doe jij mee?