Cirkelstad Groene Hart

Cirkelstad Den Haag

Cirkelregio Groene Hart wordt het nieuwe platform voor koplopers in de circulaire en inclusieve bouwsector in de regio; voor traditionele Cirkelstadthema’s als circulair en inclusief beleid, inkoop en ontwerp, circulaire en inclusieve realisatie van de gebouwde omgeving, klimaatadaptie en bouw en grondstoffen hergebruik uit sloop.

Vanuit het Platform Groene Hart Werkt! is de oprichting van het Cirkelregio project gestart voor de tien gemeenten die bij ons platform zijn aangesloten.

Hoogtepunten

1 mei 2021
Collectief aangeloten

Partners in Den Haag

In de eerste fase van het project (opbouwen kennis en ambities) wordt geïnventariseerd bij de verschillende gemeenten wat de behoeften zijn op dit thema. Dit uit zich in het inventariseren van het huidige kennisniveau, het peilen van de ontwikkelbehoefte en het managen van de verwachtingen van een cirkelregio. Daarop wordt een programma samengesteld en uitgevoerd.

In de tweede fase worden de verschillende vraagstukken geoperationaliseerd en worden bedrijven in de gemeenten geworven om deel te nemen. Praktijkvoorbeelden worden ingebracht en uitgewerkt binnen het ‘Samen Versnellen’-principe ‘Leren door doen’. Er wordt een programma samengesteld dat gaat over het binden, boeien en borgen van de kennis op het gebied van circulaire gebiedsontwikkeling, bouwen en beheer van de openbare ruimte.

Recente berichten uit Cirkelstad Groene Hart