Skip to main content

Als je een gebouw gaat demonteren, komen er veel materialen vrij. Materialen die in veel gevallen prima herbruikbaar zijn.  Door deze opnieuw in te zetten, blijft er minder afval over. Pablo van den Bosch, directeur bij Madaster: “Madaster wil afval elimineren en de transitie faciliteren van een lineaire naar een circulaire economie. Dat doen wij door materialen een identiteit te geven.”

Opgebruikte grondstoffen

Een lineaire economie waarbij we alle grondstoffen opgebruiken; daar moeten we volgens Madaster zo snel mogelijk vanaf. Vanzelfsprekend vinden zij het Bouwprogramma Zuid-Holland dan ook een goede impuls voor een circulaire economie en werken daar graag actief aan mee. Zo stellen zij hun propositie beschikbaar en lichten partners bij Cirkelstad graag toe hoe het register ingezet kan worden. “Door data te beheren van gebouwen en de toegepaste producten en materialen.”

Relevante informatie

“Op ons dataplatform kunnen we automatisch 3D Building Information Models (BIM) verwerken”, legt Van den Bosch uit. “Wij halen daar de relevante informatie uit en stellen die beschikbaar voor de vastgoedeigenaar, zodat die de data kan beheren, gebruiken en/of delen. We letten daarbij in het bijzonder op privacy en security. Dat is onze kracht.”

Digitaal geregistreerde producten

En dat biedt veel voordelen. “Als iemand in de circulaire economie wil gaan minen, dus oogsten in plaats van slopen, dan wil hij weten; welke producten zitten er nu eigenlijk, wat is de conditie en hoe kan ik die hergebruiken. Op het moment dat producten digitaal geregistreerd staan, kom je daar veel efficiënter achter dan door het pand fysiek te onderzoeken.” Op deze manier kan men, soms al enkele jaren voor het einde van het gebruik van een gebouw, op zoek naar een herbestemming. “Als je langer van tevoren weet welke materialen er straks vrijkomen, kun je gerichter zoeken waar je ze opnieuw in kunt zetten en plannen wanneer dat gebeurt. Dus niet eerst afbreken en dan kijken wat er mee te doen, maar eerst oriënteren wat kan ik er mee, en als je een bestemming hebt gevonden, ga je het demonteren en kan het in een keer rechtstreeks naar de nieuwe bestemming toe.”

Pablo van den Bosch – Board Member Madaster Foundation

We bieden versnelling in de
circulaire bouweconomie.
Doe jij mee?