Skip to main content

“Wat is jouw voornemen voor 2022 om NIET meer te doen?” Die vraag kwam naar boven aan het einde van de eerste bijeenkomst van de partners van Cirkelstad Rotterdam op donderdag 20 januari.

Met meer dan twintig enthousiastelingen trapten we het Cirkelstad Zuid-Holland jaar af met een online bijeenkomst waarbij Rotterdam in de spotlights stond. In het welkomstwoord benadrukte Thirza dat we dit jaar de lat nog hoger leggen om samen meer slagkracht te creëeren. Hoger voor onszelf, want dit jaar mag je als partner meer verwachten van Cirkelstad Zuid-Holland (check het jaarprogramma nog maar ‘ns om een idee te krijgen van wat we voor ogen hebben).

En met een korte uitleg over Het Nieuwe Normaal legde ze daarna een brug naar de eerste spreker: architect Dennis Hauer.

zorg/woonlocatie Leger des Heils aan Grote Kreek in Rotterdam

Circulair ontwerpen is integraal ontwerpen

Want Dennis Hauer vertelde een inspirerend verhaal over integraal ontwerpen voor de mainstream. Een zorg/woonlocatie van het Leger des Heils in Rotterdam die Urban Climate Architects ontwierp. Langs de meetlat van Het Nieuwe Normaal scoort het voorbeeldproject goed tot excellent. Maar MPG (MilieuPrestatie Gebouwen) blijft een lastig punt vanwege de elektrotechnische installaties. Daar lijken BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) en MPG tegenover elkaar te staan.

Zo scoort de LCA (levenscyclusanalyse) van pv-panelen (‘photo voltaic’-panelen, in de volksmond zonnepanelen) slecht en zijn de panelen niet herbruikbaar. Ze scoren ook nog ‘ns slecht op transport, omdat veel panelen uit Azië komen. Inmiddels worden en zijn er (circulaire) alternatieven, maar ook daar blijven de herkomst van de materialen en de herbruikbaarheid uitdagingen.

digitale houtketen: een samenwerking van Bomenwacht Nederland, Den Boer Groenprojecten, De Plankenman, Herso, Blending Habits en Plennid

Tijd voor de groene grondstoffenrevolutie

Als het aan Plennid ligt, hoef je in de regio Rotterdam in de toekomst niet meer te gissen naar de herkomst van je houtbouwmateriaal. Want zij werken samen met Bomenwacht Nederland, Den Boer Groenprojecten, De Plankenman, Herso en Blending Habits aan een digitaal platform voor de (lokale) houtsector. Kees van Rengs vertelt hoe het platform ervoor moet zorgen voor een transparante, integrale en schaalbare houtketen die voor iedere vierkant meter de meest lokale en hoogwaardige toepassing realiseert. 

Het doel van het platform is om de markt te laten groeien, zodat er meer vraag en aanbod komt. Daarnaast moet het platform vraag en aanbod dichter naar elkaar toe brengen. Na gesprekken met ketenpartners wordt de eerste stap richting het platform gezet met een pilot. Dit wordt een webpagina waar iedereen in de keten elkaar kan vinden. Daar vandaan kan verder gebouwd worden aan en geïnvesteerd worden in het platform.

Terecht merkte een van de deelnemers op dat er al meerdere, vergelijkbare platforms bestaan. Deze digitale houtketen focust zich vooral op groen en ‘stads’hout. Omdat het platform meteen inzicht kan bieden in de wat er aan groen vrijkomt in de regio, kunnen gemeentes daar rekening mee houden in de aanbesteding van projecten. Aannemers die zich aansluiten bij de digitale houtketen op hun beurt ook.

Waar gaan we mee stoppen?

Als afsluiting van de bijeenkomst keken we naar ontwikkelingen, behoeftes en wensen voor de gebiedsontwikkeling van Rotterdam. Om zo samen nog meer slagkracht te organiseren in deze Cirkelstad.

Naast worstelingen met de MPG-berekening en het nog steeds sturen op prijs in plaats van duurzaamheid bij aanbestedingen, gooide een van de deelnemers een interessante vraag en uitnodiging tot open discussie op tafel: “Gaan we stoppen met sturen op prijzen en niet op duurzaamheid? Stoppen met slopen en gaan we dus uit van herbruikbaarheid? Waar gaan we zo snel mogelijk mee stoppen?”

Die uitnodiging nemen we over: wat is jouw voornemen voor 2022 om niet meer te doen? Want voor een transitie is loslaten het toverwoord. Misschien is dit een mooi vertrekpunt voor een NIET-DOEN-convenant in Zuid-Holland.

Praat je tijdens de volgende bijeenkomst mee?

17 februari 12.00 tot 14.00 uur staat Het Groene Hart in de spotlights. Heb je een circulaire casus uit die regio en wil je daar meer over vertellen? We horen graag van je! Je kunt je online aanmelden voor deze bijeenkomst: https://forms.office.com/r/W0hfWb63N6

Wil je weten wat er dit jaar nog meer op het programma staat?
Je vindt het op icircl.nl/jaarprogramma2022.