Skip to main content

Met een circulaire bouwhub maken wij het – onderlinge – hergebruik van bouwmaterialen praktisch haalbaar. Het is een essentiële schakel in het sluiten van de grondstoffen-kringlopen. Niet raar dus dat slopers, bouwers en andere belangstellenden in de bouwketen zulke bouwhubs beginnen.
Cirkelstad071 wil onderzoeken of zo’n bouwhub ook in deze regio haalbaar is.

Drie afvalstromen komen in een bouwhub samen: uit de bouw, uit grond-, weg- en waterwerken en uit stedelijke bedrijvigheid (van koffiedrab tot schillen). Het onderzoek brengt voor de regio 071 in kaart welke bedrijven of organisaties daarin mee willen doen.

Onder leiding van Bente Reinerie werken acht afstudeerders van hogescholen en de universiteit aan het verzamelen van verwachtingen, kennis en ervaringen van organisaties en bedrijven. “Wij maken de inventarisatie en doen de uitvraag naar potentiële partners.”

Wil je deelnemen aan het haalbaarheidsonderzoek Circulaire Bouwhub 071? Neem dan contact op met Bente Reinerie van iCircl: 0633 865 198 of bente@icircl.nl

 

Stand van zaken

Tijdens de eerste fase zijn wij bezig geweest met een onderzoek naar de valkuilen en successen van de verschillende bouwhubs die in Nederland al gevestigd zijn.

In de tweede fase van het onderzoek gaan wij in op de haalbaarheid en op welke wijze er invulling moet worden gegeven aan één of meerdere circulaire bouwhubs in de provincie Zuid-Holland. Om deze haalbaarheid te onderzoeken wordt gekeken naar de bereidheid van de toekomstige stakeholders maar ook naar de financiële aspecten.

Het werk mondt uit in een businesscase voor de regio 071.