Skip to main content

Het afgelopen jaar hebben we in diverse bijeenkomsten de noodzaak en meerwaarde van circulair bouwen en gebiedsontwikkeling voorbij laten komen. Veel aspecten van circulair bouwen passeerden de revue. Van biobased bouwen, circulair ontwerpen, herbestemmen, transformeren en hergebruik van sloopmaterialen tot circulair inkopen/aanbesteden en circulair verantwoord opdrachtgeverschap.

Een vraag die altijd terugkomt, is: hoe verleid je je eigen organisatie en andere (samenwerking)partners tot circulair handelen? Want circulariteit kan ook financieel aantrekkelijk zijn. Daarom gaan we in op de vraag: Hoe kun je circulariteit financieel aantrekkelijk maken? in de laatste online bijeenkomst van het jaarprogramma van Cirkelstad Zuid-Holland op donderdag 10 november.

Nieuwe benadering van waardering en financiering

Benieuwd naar hoe jij binnen jouw gemeente de financiële impact van circulaire prikkels zoals restwaarde, circulaire materialisering en CO2-beprijzing mee kunt nemen in de grond- en vastgoedexploitatie?

Sander van Gemert van Alba Concepts gaat concreet in op hoe je circulariteit financieel aantrekkelijk kan maken aan de hand van een urgent vraagstuk, namelijk de woningbouwopgave. Hij neemt je mee in een nieuwe benadering van waardering en financiering binnen de circulaire bouweconomie die specifiek gericht is op de woningbouwontwikkeling van eengezins- en meergezinswoningen.

Voor wie is deze sessie interessant

Deze sessie is gericht op iedereen binnen een gemeente die zich bezighoudt met gebieds-, stadsontwikkeling, woningbouw, vastgoed en grondexploitaties. In het bijzonder kan dit een interessante bijeenkomst zijn voor de afdeling Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) en het gemeentelijk ingenieursbureau.

Aanmelden

Wil jij en/of je collega(’s) deze sessie bijwonen? Stuur dan een mail naar Rosano Derby: rosano@icircl.nl of meld je aan via het online formulier.

Een week voor de bijeenkomst ontvang je het agendaverzoek met bijbehorende Teamslink.

Hoe kun je circulariteit financieel aantrekkelijk maken?
donderdag 10 november
15.00 – 16.00 uur
online

Wil je weten wat er dit jaar nog meer op het programma staat?
Je vindt het op icircl.nl/jaarprogramma2022

De pagina van het jaarprogramma is constant in beweging, omdat we het jaarprogramma steeds aanvullen en uitwerken. Naast een overzicht van de evenementen die we dit jaar voor en met je organiseren, vind je er de mogelijkheid om je aan te melden voor de CoP’s en andere bijeenkomsten.