Skip to main content

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het invullen, faciliteren en stimuleren van de circulaire bouweconomie. Daarom is het belangrijk om nu al ervaring en kennis op te doen over circulair aanbesteden en inkopen. Daarnaast wil je weten welke interne processen binnen de gemeentelijke afdelingen moeten veranderen om dit te stimuleren.

Om de gemeenten in het Groene Hart hiermee te ondersteunen, organiseren we een interactieve, online kennissessie op donderdag 14 april van 14.00 tot 16.00 uur. KplusV, AT Osborne, PHI Factory en Copper8 gaan in verschillende ‘break-outs’ in op de kennis die je nodig hebt om circulair te kunnen aanbesteden en inkopen.

sfeerbeeld van spiraalvormige trap, beeld via KplusV

KplusV neemt je mee in de RCC-aanbestedingsmethodiek. Steeds meer gemeenten maken werk van circulair inkopen. Een nieuwe methode hiervoor is rapid circular contracting (RCC). Kplus V heeft veel ervaring met deze methodiek.

Wat zijn de voordelen van RCC? Wat verandert er in de praktijk? En welke stappen moeten er gezet worden om deze techniek in je organisatie te laten landen?

vrouw achter laptop, man naast haar aan het bureau, beeld van Copper8

Copper8 vertelt over circulair inkopen. Inkoop is een krachtig middel om duurzaamheid en circulariteit te ontwikkelen. Eén van de expertises van Copper8 is het begeleiden van inkooptrajecten en aanbestedingen waarbij hoge ambities worden nagestreefd.

Wat zijn de functionele eisen en ambities? Welke scope wordt er gehanteerd? En hoe meet je circulariteit in zo’n traject? 

visual uit Phi Impact Calculator

Met een aanstekelijk enthousiasme ondersteunt PHI Factory organisaties bij het vertalen van duurzame en circulaire ambities naar praktische projecten en oplossingen. Dit doen zij langs drie sporen:

  • het realiseren van circulaire doelstellingen binnen het inkoopvak, het vormen van circulaire (facilitaire) coalities en duurzame gebouwen,
  • het meetbaar maken van de impact en het effect met de PHI Impact Calculator en
  • het inspireren en activeren van alle medewerkers in de organisatie met gamified learning met de PHI Accelerator. 
foto van mensen met laptops aan tafel, beeld van AT Osborne

AT Osborne gaat tenslotte in op de juridische implicaties van circulariteit. Hoe waarborg je circulariteit in contracten of wetten? Zit dit bijvoorbeeld verankerd in de omgevingsvisie? En wat mag je als gemeente eisen en contractueel vastleggen in een aanbesteding? 

Wanneer
Donderdag 14 april, online

  • 13.50 uur: inloop
  • 14.00 uur: start bijeenkomst
  • 16.00 uur: einde bijeenkomst

Omdat we tijdens de ‘break-outs’ de groep splitsen, is het praktisch en leerzaam om met meerdere collega’s uit je organisatie mee te doen. Zo kan je na de bijeenkomst de geleerde lessen met elkaar delen.

Wat je dit jaar verder kunt verwachten van Cirkelstad Het Groene Hart lees je hier: https://icircl.nl/groenehart2022/

Wil je weten wat er dit jaar nog meer op het programma staat? Je vindt het op icircl.nl/jaarprogramma2022

De pagina van het jaarprogramma is constant in beweging, omdat we het jaarprogramma steeds aanvullen en uitwerken. Naast een overzicht van de evenementen die we dit jaar voor en met je organiseren, vind je er de mogelijkheid om je aan te melden voor de CoP’s en andere bijeenkomsten.  

Meld je aan

Heb je je al aangemeld voor deze Community of Practice? Mail naar Rosano Derby: rosano@icircl.nl