Skip to main content

De Communities of Practices (CoP’s) van de Cirkelsteden in Zuid-Holland zijn dit jaar gericht op ketensamenwerking. Circulariteit staat of valt ermee. De sessies worden voorbereid door de groep ‘opdrachtgevers’. Bedoeld om invulling te gaan geven aan samenwerking met andere ketenpartners.

De eerstvolgende bijeenkomst (online, natuurlijk) vindt plaats op 1 april aanstaande. Van 15.00 tot 17.00 gaan de deelnemers dieper in op de cases die in de eerste sessie zijn geïntroduceerd.

Je kunt hierbij zijn en zo kennismaken met Cirkelstad Zuid-Holland. Meld je dan bij spinner Thirza Monster via thirza@startmet8.nl en ontvang de Zoom gegevens.

 

Projecten in de eerste sessie op 18 maart

In de eerste bijeenkomst op 18 maart stonden drie cases van Cirkelstad-partners op het programma:

  • Woningcorporatie Trivire gaat in op een renovatieproject in de wijk Dubbeldam in Dordrecht. En legt het volgende vraagstuk voor: Welke indicatoren kunnen gebruikt worden bij het uitvragen op basis van prestatie-eisen in relatie tot circulair renoveren en hergebruik van vrijkomende materialen? Presentatie
  • Heijmans Vastgoed legt een ontwikkelproject voor van de wijk Vijfsluizen in Vlaardingen. En vertelt over een aantal uitdagingen als seriematig bouwen, hergebruik van materialen en houtbouw, en behoeftes rondom ketensamenwerking. Presentatie
  • Ingenieursbureau Drechtsteden presenteert het volgende dilemma: Als we het hebben over de GWW sector kennen veel ingenieursbureaus een spagaat. Enerzijds wil men verduurzamen en innovatie de ruimte geven, anderzijds is men op zoek naar betrouwbaarheid, veiligheid en het gemeengoed maken van innovatieve producten uit een pilot. Hoe kunnen we prestatiegericht aanbesteden zo inrichten dat we het beste van twee werelden hebben?
  • Met daarbij een concreet voorbeeld van de gemeente Den Haag en de gemeente Dordrecht; herinrichting kademuur en voorkomen van wateroverlast op pleinen, straten en parkeerterreinen. Presentatie

 Cirkelstad Zuid-Holland is een samenwerking tussen iCircl, Cirkellab en start met 8.